Pani Katarzyna chce urządzić na swojej posesji prostokątny trawnik, na który przeznaczyła działkę o

... wymiarach 18,55m i 10,5m. Paczka nasion, którą ma, wystarczy do założenia trawnika o powierzchni 250m². Oszacuj, czy jedna paczka nasion wystarczy na trawnik o zaplanowanej powierzchni.

Rozwiązanie

10,55 * 10,5=194,78 m2
194.78m2 < 250m2
odp. 1 paczka wystarczy na założenie trawnika,
Pole prostokata = a x b
wymiary działki = 18,55 x 10,5
Pole = 18,55 x 10,5 = 194,775m kwadratowych
Odp. Jedna paczka nasion wystarczy na trawnik o oszacowanej powierzchni.
Liczymy pole trawnika, jest to pole prostokąta a więc mnożymy długość przez szerokość, zatem P=18,55*10,5=194,775 m². Jedna paczka nasion starcza na 250 m². Aby określić ile paczek potrzeba na daną powierzchnię należy podzielić powierzchnię działki przez 250 m². Wtedy mamy, że 194,775 m²:250 m²=0,7791 paczki. Zaokrąglając tę liczbę do jedności (paczki mierzymy w sztukach) mamy, że 0,7791≈ 1 paczka, zatem potrzeba 1 paczki nasion. Jedna paczka nasion wystarczy.

PODOBNE ZADANIA: