Pole trapezu jest równe 792 cm(kwadratowe),
wysokość ma 24 cm.
Oblicz

... długość podstawy jeżeli pozostają one w stosunku 5:6

Rozwiązanie

A-I podstawa
b-II podstawa
h-wysokosc
P-pole
P=(a+b)h podzilic na 2
5a=6b
a= 6/5b
792=(6/5b+b)24 podzilic na 2
792=(6/5b+b)12
66=11/5b /:11
6=1/5b /5
b=30
a=6/5 razy 30=36
Pole trapezu jest równe 792 cm(kwadratowe),
wysokość ma 24 cm.
Oblicz długość podstawy jeżeli pozostają one w stosunku 5:6.
p= 792 cm(kwadratowe),
h=24 cm.
a/b=5/6, a, b to podstawy
P=1/2(a+b)*h
792=1/2(a+b)*24
792=12(a+b)
792/12=(a+b)
66=a+b
66=5x+6x
66=11x
x=6
czyli a=30, b=36

PODOBNE ZADANIA: