Oblicz:
e) 1,6-2 1/6-1=
f) -3 1/4+2,75-0,6=
Oblicz sprytnie:
a)

... 15-(-11)-15-11=
b) -10-7-(-7)-18=
c) -5/9+2/3+5/9-5/6-23=
d) -2/7+3/8-1/2+2/7-1/4+1/2=
e) -1,1+2,2+3,3-5,5+6,6=
f) -3,7+2,85+4,7-4,85=
g) 1 1/4-0,5-3/7-0,25+1 1/2=
h) -1/8-1/3+2,5+3 1/3-(-0,125)=
np. 1 1/4 lub -1/8 są to ułamki zwłykłe;)
rozwiażecie bo musze się uczyć ponieważ jutro mam kart. z chmi, fizyki, geografi tak więc muszę zakłówac. HELP
z góry dziekuję:*

Rozwiązanie

Oblicz:
e) 1,6-2 1/6-1=0,6-2 1/6=3/5-2 1/6=18/30-2 5/30=18/30-1 35/30=-1 17/30
f) -3 1/4+2,75-0,6=-3,25+2,75-0,6=0,5-0,6=-0,1
Oblicz sprytnie:
a) 15-(-11)-15-11=15+11-15-11=0
b) -10-7-(-7)-18=-10-7+7-18=-28
c) -5/9+2/3+5/9-5/6-23=-5/9+5/9+2/3-5/6-23=4/6-5/6-23=-1/6-23=-23 1/6
d) -2/7+3/8-1/2+2/7-1/4+1/2=-2/7+2/7+3/8-1/2+1/2-1/4=3/8-2/8=1/8
e) -1,1+2,2+3,3-5,5+6,6=-1,1+5,5-5,5+6,6=5,5-6,6+6,6=5,5
f) -3,7+2,85+4,7-4,85=-3,7+4,7-4,85+2,85=1-2=-1
g) 1 1/4-0,5-3/7-0,25+1 1/2=1 1/4-1/2-3/7-1/4+1 1/2=
1 -3/7+1 =2-3/7=1 4/7
h) -1/8-1/3+2,5+3 1/3-(-0,125)=-1/8+2,5+3 -(-0,125)=-0,125+5,5 +0,125=5,5
np. 1 1/4 lub -1/8 są to ułamki zwłykłe;)

PODOBNE ZADANIA: