Krotsza przekatna dzieli trapez prostokatny na dwa trojkaty z ktorych jeden jest rownoboczny.

... wysokosc trapezu ma długosc 4√3. Oblicz pole tego trapezu

Rozwiązanie

Krotsza przekatna dzieli trapez prostokatny na dwa trojkaty z ktorych jeden jest rownoboczny. wysokosc trapezu ma długosc 4√3. Oblicz pole tego trapezu
kąty tego trapezu mają więc 60, 90, 90 120
wysokośc jest też wysokością trójkąta
4√3=a√3/2 /√3
4=a/2
a=8 podstawa trapezu
jest to przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego
sin30=b/8
1/2=b/8
b=4
P=(a+b)h/2
P=(4+8)4√3/2
P=48√3/2
P=24√3

H=4√3
OBL
P
h jest wys. trojkata rownobocznego
4√3=a/2√3→a=8
P=1/2(a+b)h=1/2*(8+4)*4√3=24√3
ODP
P=24√3
Krotsza przekatna dzieli trapez prostokatny na dwa trojkaty z ktorych jeden jest rownoboczny.  wysokosc trapezu ma długosc 4√3. Oblicz pole

PODOBNE ZADANIA: