Kto mi napisze zamianą jednostek?
To znaczy wszystko co się zamienia na co

... np.
1 cm= 10 mm
1 cm= 0,01 m
itd. wszystkie jednostki masy, długości i czasu; pp
Każdy przykład był zamienbiony na wszystkie jednostki

Rozwiązanie

JEDNOSTKI DŁUGOŚCI
1km = 1•1 000 m
1km = 1•10 000 dm
1km = 1•100 000 cm
1km = 1•1 000 000 mm
1 m = 1•10 dm
1m = 1•100 cm
1m = 1•1 000 mm
1 m = 1:1 000 km
1dm = 1•10 cm
1dm = 1•100 mm
1 cm = 1•10 mm
1 cm = 1:10 dm
1cm = 1:100 m
1cm = 1:100 000 km
1dm = 1:10 m
1dm = 1:10 000 km
1mm =1:10 cm
1mm =1:100 dm
1mm =1:1 000 m
1mm =1:1 000 000 km km - kilometr,
m - metr,
dm - decymetr,
cm - centymetr,
mm - milimetr
JEDNOSTKI WAGI
1 t = 1•10 q
1 t = 1•1 000 kg
1 t = 1•100 000 dag
1 t = 1•1 000 000 g
1 t = 1•1 000 000 000 mg
1q = 1•100 kg
1q = 1•10 000 dag
1q = 1•100 000 g
1q = 1•100 000 000 mg
1q = 1:10 t
1kg =1•100 dag
1kg =1•1000 g
1kg =1•1 000 000 mg
1dag =1•10 g
1dag =1•10 000 mg
1dag =1:100 kg
1dag = 1:10 000 q
1dag = 1:100 000 t
1kg =1:100 q
1kg =1:1 000 t
1 g = 1•1 000 mg
1mg = 1:1 000 g
1mg = 1:10 000 dag
1mg= 1:1 000 000 kg
1mg= 1:100 000 000 q
1mg= 1:1 000 000 000 t
1 g = 1:10 dag
1g = 1:1 000 kg
1g = 1:100 000 q
1g = 1:1 000 000 t
t-tona, q-kwintal, kg-kilogram, dag-dekagram, g-gram, mg-miligram

100 metr m 10^–1 decymetr dm
10^1 dekametr dam 10^–2 centymetr cm
10^3 kilometr km 10^–3 milimetr mm
10^6 megametr Mm 10^–6 mikrometr µm
10^9 gigametr Gm 10^–9 nanometr nm
10^12 terametr Tm 10^–12 pikometr pm
10^15 petametr Pm 10^–15 femtometr fm
10^18 eksametr Em 10^–18 attometr am
10^21 zettametr Zm 10^–21 zeptometr zm
10^24 jottametr Ym 10^–24 joktometr ym
1 mila morska=1,85km
1km=1000m
1m=10dm
1m=100cm
1m=1000mm
1dm=10cm
1dm=100mm
1cm=10mm
1hektolitr=100l
1hektolitr=100dm3
1l=1dm3
1l=1000cm3
1l=1000mililitrów
1dm3=1000cm3
1tona=1000kg
1kwintal=100kg
1kg=1000g
1kg=100dekagramów
1dekagram=10g
1gram=5karatów
1bajt=8bitów
1kB=1024bajtów
1MG=1048576bajtów
1TB=1099511627776bajtów
1rok=52tygodnie
1rok=365dni
1miesiąc=4tygodnie
1tydzień=7dni
1doba= 24h
1h=60min
1min=60sekund
1km2=100hektarów
1hektar=100arów
1hektar=10000metrów2
1ar=100m2
1ar=10000dm2
1dm2=100cm2
1cm2=100mm2

PODOBNE ZADANIA: