1. Wykonaj dzialania uzywajac wzorow skroconego mnozenia
a) (√10+√2)²
b) (√21+√3)²

... c) (√15-√5)²
d) (2√2-√6)²
e) (√21-√20)(√21+√20)
2. Przeksztauc roznice kwadratow w iloczyn korzystajac ze wzorow skroconego mnozenia
Przyklad: x²-9y²= (x-3y)(x+3y)
a) ¼x² - 4y²
b) a²-x²y²
c)4/9a² - b²
3. Wykonaj dzialania korzystajac ze wzorow skroconego mnozenia
a) (a-3b)(a+3b)
b) (½m+n²)(½m-n²)
c) (x²y -2xy²)(x²y-2xy²)

Rozwiązanie

1. Wykonaj dzialania uzywajac wzorow skroconego mnozenia
a) (√10+√2)²=√10²+2×√10×√2+√2²=10+2√20+2=2√4×√5+12=4√5+12
b) (√21+√3)²=√21²+2√21×√3+√3²=21+2√63+9=2√63+30
c) (√15-√5)²=√15²-2√15×√5+√5²=15-2√75+5=-2√25×√3+20=-10√3+20
d) (2√2-√6)²=(2√2)²-2(2√2×√6)+√6²=(4×4)-2(2√12)+6=16-2(2√4×√3)+6=-2×4√3+22=-8√3+22
e) (√21-√20)(√21+√20)=√21²-√20²=21-20=1
2. Przeksztauc roznice kwadratow w iloczyn korzystajac ze wzorow skroconego mnozenia
Przyklad: x²-9y²= (x-3y)(x+3y)
a) ¼x² - 4y²=(½x+2y)(½x-2y)
b) a²-x²y²=(a+xy)(a-xy)
c)4/9a² - b²=(⅔a+b)(⅔a-b)
3. Wykonaj dzialania korzystajac ze wzorow skroconego mnozenia
a) (a-3b)(a+3b)=a²-3b²
b) (½m+n²)(½m-n²)=¼m²-n⁴
c) (x²y -2xy²)(x²y-2xy²)=x⁴y²-4x²y⁴
prosz

1 a) 10+2* √20+ 2
b)21+2*√63+3
c)15-2*√75+5
d) 8-2*2√12+6
e)21-20
2
a) (1/2x - 2y)(1/2+2y)
b) (a- xy)(a+xy)
c)(2/3a -b)(2/3a+b)
3
a) (a-3b)(a+3b)= a²-3b²
B)(½m+n²)(½m-n²)=1/4m²- (n²)²
c) (x²y -2xy²)(x²y-2xy²)= (x²y-2xy²)²

PODOBNE ZADANIA: