Suma lat ojca i jego dwóch synów jest równa 67 ojciec jest starszy od

... jednego syna o 26 lat, a od drugiego o24 lata. ile lat ma ojciec, a ile każdy z synów.

Rozwiązanie

X- wiek ojca
x-26 wiek pierwszego syna
x-24 wiek drugiego syna
x+(x-26)+(x-24)=67
3x=117
x=39
wiek ojca = 39
wiek 1 syna = 39-26=13
wiek 2 syna = 39-25=15

X- lata ojca
x-26 lata syna 1
x-24 lata syna 2
x+x-26+x-24=67
3x=117
x=39
lata ojca = 39
lata syna1 = 39-26=13
lata syna2 = 39-25=15

67 - łączyny wiek synów i ojca
x- wiek ojca
x-26 wiek jednego syna
x - 24 wiek drugiego syna
x+x-26+x-24=67
3x-50= 67 / + 50
3x = 117 / :3
x = 39
39-26 = 13
39 - 24 = 15
spr. 13+15+ 39 = 67
odp. Ojciec ma 39 lat a synowie 13 i 15

PODOBNE ZADANIA: