Zad. 1
-4¯² + 2* 3³ - 8²/³ - 4 log4 256=
... /> Zad. 2rozwiąż równanie:
5* 27 do potęgi 4-3x = ułamek 5/81

Rozwiązanie

Z1
-4¯² + 2* 3³ - 8²/³ - 4 log₄ 256=
=-4¯²+2*27-(2³)²/³-4*4= // bo 4⁴=256
=-1/4²+54-2²-16=
=-1/16+54-4-16=-1/16
z2
5* 27 do potęgi 4-3x = ułamek 5/81
5*(3³)do potęgi 4-3x= 5/3⁴ //dzielę obie strony przez 5
3 do potęgi (12-9x)=3do potęgi -4
porównuję wykładniki potęg, bo podstawy są takie same(=3)
12-9x=-4
x=16/9
x=1 i 7/9

-4¯² + 2* 3³ - 8²/³ - 4 log4 256=
= 1/16 + 54 - 4 - 4*4=1/16 + 50 -16=34 1/16
5* 27 do potęgi 4-3x = ułamek 5/81
5* 1/27 do potegi 3x-4 = 5/81
5 * 1/3 do potegi 3(3x-4) = 5 * 1/3⁴
aby obie liczby byly rowne porownujemy potegi przy liczbie 3
3(3x-4)= 4
9x-12 = 4
9x =16
x=16/9

PODOBNE ZADANIA: