Asia ma 79 zł w monetach dwu- i pięciozłotowych. W sumie ma 26

... wszystkich monet. Ile monet każdego rodzaju ma Asia?

Rozwiązanie

X-monety 2 złotowe
y-monety 5 złotowe
{x+y=26 /*(-2)
{2x+5y=79
{-2x-2y=-52
+{2x+5y=79
3y=27 /:3
y=9
x+y=26
x+9=26
x=26-9
x=17
{x=17
{y=9
Odp. Asia ma 17 monet 2złotowych i 9 monet 5złotowych.
X - liczba monet pięciozłotowe
y- liczba monet dwuzłotowe
x + y = 26
5x + 2y = 79
i obliczamy jak układ równan
Asia ma 79 zł w monetach dwu- i pięciozłotowych. W sumie ma 26 wszystkich monet. Ile monet każdego rodzaju ma Asia?
x-liczba monet dwuzłotowych
y-liczba monet pięciozłotowych
2x+5y=79
x+y=26
2x+5y=79
x=26-y
2(26-y)+5y=79
x=26-y
52-2y+5y=79
x=26-y
3y=79-52
x=26-y
3y=27
x=26-y
y=9
x=26-y
y=9
x=26-9
y=9
x=17
Odp: Asia ma 17 monet dwu- i 9 monet pięciozłotowych

PODOBNE ZADANIA: