Zbiór liczb których odłegłość na osi liczbowej od liczby (-9) jest równa 4, można

... opisać równanie: A. Ιx+9Ι=4 B. Ιx-9Ι=4 C. Ιx-4Ι=9 C. Ιx+4Ι=9
jesli do wykresy funkcji wykładniczej f należy punkt P=(-1,3), to funkcja ta określana jest wzorem: A. f(x)=3 B. f(x)=9 C. f(x)=(⅓) D. f(x)=(1/9)

Rozwiązanie

Zbiór liczb których odłegłość na osi liczbowej od liczby (-9) jest równa 4, można opisać równanie: A. Ιx+9Ι=4 B. Ιx-9Ι=4 C. Ιx-4Ι=9 C. Ιx+4Ι=9
A
jesli do wykresy funkcji wykładniczej f należy punkt P=(-1,3), to funkcja ta określana jest wzorem: A. f(x)=3 B. f(x)=9 C. f(x)=(⅓) D. f(x)=(1/9)
do potęgi x czy tak?
wtedy odp. C jeśli f(x)=3 do potęgi x, bo nie napisałeś funkcji

Zbiór liczb których odłegłość na osi liczbowej od liczby (-9) jest równa 4, można opisać równanie: A. Ιx+9Ι=4 B. Ιx-9Ι=4 C. Ιx-4Ι=9 C. Ιx+4Ι=9
A) Gdyż:
Ιx+9Ι=4
x+9 = 4 v x+9 = -4
x = -5 v x = -13
jesli do wykresy funkcji wykładniczej f należy punkt P=(-1,3), to funkcja ta określana jest wzorem: A. f(x)=3 B. f(x)=9 C. f(x)=(⅓) D. f(x)=(1/9)
Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest wzorem funkcji logarytmicznej [y = a do potęgi x]. Można jedynie powiedzieć, że dla x = -1 [P=(-1,3)] f(x) = 3.
Wzór tej funkcji:
y = a do potęgi x
3 = a do potęgi -1
3 = 1/a
3a = 1
a = 1/3
y = 1/3 do potęgi x
Odp C. Ιx+4Ι=9
odp A. f(x)=3

PODOBNE ZADANIA: