Jeżeli mniejszą z liczb zwiększymy o 15%, a większą zmniejszymy o 10% to ich

... suma zmniejszy się o 5%. Jeżeli mniejszą z tych liczb zmniejszymy o 10%, a większą zwiększymy o 15%, ti ich suma zwiększy się o 10%. Jakie to liczby?

Rozwiązanie

A-mniejsza liczba
b-większa liczba
a+15%
b-10%
(a+b)-5%(a+b)
a-10%
b+15%
(a+b)+10%(a+b)
uklad rownan:
{a+0,15+b-0,1=(a+b)-0,05(a+b)
{a-0,1+b+0,15=(a+b)+0,1(a+b)
{a+b+0,05=a+b-0,05a-0,05b
{a+b+0,05=a+b+0,1a+0,1b
{0,05=-0,05a-0,05b
{0,05=0,1a+0,1b
0,05a=-0,05b-0,05 //:0,05
a=b-1
0,05=0,1(b-1)+0,1b
0,05=0,1b-0,1+0,1b
0,05=0,2b-0,1
-0,2b=-0,1-0,05
-0,2b=-0,15//:(-0,2)
b=0,75
a=b-1
a=0,75-1
a=-0,25
a-mniejsza liczba=-0,25
b-większa liczba=0,75

PODOBNE ZADANIA: