Sprowadz do wsplnego mianownika i wzkonaj dzialania
³₅₊¹₁₀=
⁵₂₊¹₄=
²₇₊¹⁹₂₁=

... 2¹₃₊1⁵₉=
⁴₅₋¹₁₀=
¹¹₁₂₋³₄=
⁶₇₋⁵₂₁=
3²₃₋2⁴₉=

Rozwiązanie

³₅₊¹₁₀= 6/10 + 1/10 = 7/10
⁵₂₊¹₄= 10/4 + 1/4 = 11/4 = 2³/₄
²₇₊¹⁹₂₁= 6/21 +19/21 = 25/21 = 1⁴/₂₁
2¹₃₊1⁵₉= 7/3 + 14/9 = 21/9 +14/9 = 35/9 = 3⁸/₉
⁴₅₋¹₁₀= 8/10 - 1/10 = 7/10
¹¹₁₂₋³₄= 11/12 - 9/12 = 2/12
⁶₇₋⁵₂₁= 18/21 - 5/21 = 13/21
3²₃₋2⁴₉= 11/3 - 22/9 = 33/9 - 22/9 = 11/9
³₅₊¹₁₀=6/10+1/10=7/10
⁵₂₊¹₄=10/4+1/4=11/4
²₇₊¹⁹₂₁=6/21+19/21=25/21
2¹₃₊1⁵₉=7/3+14/9=21/9+14/9=35/9
⁴₅₋¹₁₀=8/10-1/10=7/10
¹¹₁₂₋³₄=11/12-9/12=2/12
⁶₇₋⁵₂₁=18/21-5/21=13/21
3²₃₋2⁴₉=11/3-22/9=33/9-22/9=11/9

³₅₊¹₁₀= 6/10+1/10=7/10
⁵₂₊¹₄=10/4+1/4=11/4
²₇₊¹⁹₂₁=6/21+19/21=25/21
2¹₃₊1⁵₉=21/9+14/9=35/9
⁴₅₋¹₁₀=8/10-1/10=7/10
¹¹₁₂₋³₄=11/12-9/12=3/12=1/4
⁶₇₋⁵₂₁=18/21-5/21=13/21
3²₃₋2⁴₉= 33/9-22/9=11/9

PODOBNE ZADANIA: