A)Adam pomnożył 7826i264, po czym zorientował się,że miał pomnożyć pierwszą z tych liczb przez

... 265. Czy może otrzymać poprawny wynik, nie wykonując ponownego mnożenia? b)Kolejną pomyłkę Adam zrobił przy dzieleniu. Zamiast podzielić 65792 przez 256, podzielił 65792 przez 128. Czy może ten wynik wykorzystać do znalezienia właściwego ilorazu?

Rozwiązanie

A)Adam pomnożył 7826i264, po czym zorientował się,że miał pomnożyć pierwszą z tych liczb przez 265. Czy może otrzymać poprawny wynik, nie wykonując ponownego mnożenia?
a) Tak. Może dodać do wyniku 7826 i wyjdzie mu odpowiedni wynik;)
b)Kolejną pomyłkę Adam zrobił przy dzieleniu. Zamiast podzielić 65792 przez 256, podzielił 65792 przez 128. Czy może ten wynik wykorzystać do znalezienia właściwego ilorazu?
b) Tak. Niech podzieli wynik przez dwa i wyjdzie mu odpowiedni wynik ;)
A) tak do 7826*264 musi dodać jeszcze 7826 ponieważ pomnożył i 1raz za dużo czyli:
7826*264=2066064
2066064+7826= 2073890

A) Tak. Musi dodać 7826
b)Tak. Podzielić jeszcze przez 2

PODOBNE ZADANIA: