Oprocentowanie lokat dlugoterminowych w pewnym banku wynosi 8,5 % w skali roku. Ile

... zlotych wyniosa odsetki, jesli wplacimy kwote 4000 zl na trzy lata, a ile - gdy na cztery lata?

Rozwiązanie

4000×8,5% = 340 po roku
4340×8,5% = 368,9 po 2 latach
4708,9 ×8,5% = 400,2565
po 3 latach odbierzemy 5109,16 ( odestki 1109,16)
5109,1565×8,5% = 434,2783
po 4 latach odbierzemy 5543,43 ( odsetki 1543,43)
Rozwiązanie:
Sposób I:
Za pomocą wzoru: k=ko(1+p/m)^m*n
k - odsetki po danym okresie
ko - kwota początkowa
p - procent (w ułamku)
m - okres kapitalizacji ( w tym przypadku 1, bo odsetki doliczane co rok)
n - ilosc lat
Po 3 latach:
4000(1+0,085/1)^1*3 = 4000 * 1,277 = 5109,16
Odsetki po 3 latach: 5109,16 - 4000 = 1109,16 (zł)
Po 4 latach:
4000(1+0,085/1)^1*4 = 4000 * 1,39 = 5543,44
Odsetki po 4 latach: 5543,44 - 4000 = 1543,44 (zł)
Sposób II:
4000 zł * 8,5% = 4000 * 0,085 = 340 zł - odsetki po I roku
4340 zł * 8.5% = 368,9 zł - odsetki po II roku
4708,9 zł * 8.5% = 400,26 - odsetki po III roku
Odsetki po 3 latach - 340 + 368,9 + 400,26 = 1109,16
(4000 + 1109,16) * 8.5% = 434,28 zł - odesetki po IV roku
Odsetki po 4 latach = 1109,16 + 434,28 = 1543,44 zł
4000x0,085+4000=4340 - po 1 roku
4340x0,085+4340=4708,9 - po 2 roku
4708,9x0,085+4708,9=5109,16 CZYLI ODSETKI PO 3 ROKU WYNOSZĄ 1109,16ZŁ
5109,16X0,085+5109,16=5543,44 ODSETKI PO 4 ROKU WYNOSZĄ 1543,44ZŁ

PODOBNE ZADANIA: