Zad 1 Oblicz i zapisz wynik w notacji wykładniczej.
a) 5,2*10do

... potegi 20*3,5*10do potegi10
b)1,25*10do potegi18 ten cały zapis podzielic przez 25*10do potegi 12
c)2,7*10do potegi15+5,3*10do potegi 14
zad 2 Wykonaj obliczenia wyniki zapisz w notacji wykładniczej
a)Ile czasteczek jest w 1kg wody, jesli w 1 g jest ich 3,34*10do potegi 22?
b) Powierzchnia skrzydeł muchy wynosi 1,2*10-5dopotegi m, a skrzydeł boeinga 747B ma 510 m. Ile razy skrzydła boeinga sa wieksze od skrzydeł muchy?
c) wirus ospy o wielkosci do 2,5*10do potegi -7 m jest jednym z najwiekszych wirusów. najmniejsze wirusy sa 25 razy mniejsze. oblicz ich wielkosc.
d)powierzchnia danii rowna jest 4,3*10do potegi 4. Do krolestwa danii nalezy jeszcze grenlandia o powierzchnii 2,2*10do potegi 6 km kwadratowych i wyspy owcze o powierzchni 1,4*10do potegi 3 km kwadratowych. Oblicz powierzchnie krolestwa danii.
e) lit jest najlzejszym metalem. bryłka litu o obj 1cm szescienny wazy 5,3*10do potegi -4 kg, a bryłka irydu o takiej samej obj wazy 2,3*10do potegi -2 kg. Ile razy bryłka irydu jest ciezsza od bryłki litu?

Rozwiązanie

Zad 1
a) 5,2*10²⁰*3,5*10¹⁰= 18,2*10³⁰=1,82*10³¹
b)1,25*10¹⁸ / 25*10¹²= 0,05*10⁶=5*10⁴
c)2,7*10¹⁵+5,3*10¹⁴= 27*10¹⁴+5,3*10¹⁴=32,3*10¹⁴=3,23*10¹⁵
zad 2
a)Ile czasteczek jest w 1kg wody, jesli w 1 g jest ich 3,34*10²²?
3,34*10²²*10³=3,34*10²⁵
b) Powierzchnia skrzydeł muchy wynosi 1,2*10-5dopotegi m, a skrzydeł boeinga 747B ma 510 m. Ile razy skrzydła boeinga sa wieksze od skrzydeł muchy?
510:1,2*10-5=425*10⁵=4,25*10⁷
c) wirus ospy o wielkosci do 2,5*10⁻⁷ m jest jednym z najwiekszych wirusów. najmniejsze wirusy sa 25 razy mniejsze. oblicz ich wielkosc.
2,5*10⁻⁷ :25=0,5*10⁻⁷=5*10⁻⁸
d)powierzchnia danii rowna jest 4,3*10⁴. Do krolestwa danii nalezy jeszcze grenlandia o powierzchnii + km kwadratowych i wyspy owcze o powierzchni 1,4*10³ km kwadratowych. Oblicz powierzchnie krolestwa danii.
4,3*10⁴+2,2*10⁶+1,4*10³=(2200+43+1,4)*10³=2244,4*10³=2,2444*10⁶
e) lit jest najlzejszym metalem. bryłka litu o obj 1cm szescienny wazy 5,3*10⁻⁴ kg, a bryłka irydu o takiej samej obj wazy 2,3*10⁻² kg. Ile razy bryłka irydu jest ciezsza od bryłki litu?
2,3*10⁻²:5,3*10⁻⁴ =0,43396*10²=43,4razy
Zad 1
a) 5,2×10²⁰×3,5×10¹⁰=18,2×10³⁰=1,82×10³¹
b)(1,25×10¹⁸):(25×10¹²)=0,05×10⁶=5×10⁴
c)2,7×10¹⁵+5,3×10¹⁴=2,7×10¹⁵+0,53×10¹⁵=3,23×10¹⁵
zad 2
a)1000×3,34×10²²=3,34×10³×10²²=3,34×10²⁵
b) 510: 1,2×10⁻⁵=(5,1×10²):(1,2×10⁻⁵)=4,25×10⁷
c)(2,5×10⁻⁷):25=(2,5×10⁻⁷):(2,5×10¹)=1×10⁻⁸
d)4,3×10⁴+2,2×10⁶+1,4×10³=0,043×10⁶+2,2×10⁶+0,0014×10⁶=
=2,2444×10⁶
e)2,3×10⁻²-5,3×10⁻⁴=2,3×10⁻²-0,053×10⁻²=2,247×10⁻²

PODOBNE ZADANIA: