Znajdż miejsca zerowe następujących funkcji liniowych : a) y=x-4
b)y=2x+jedna druga

... c)y=-3x+6
d)y=-jedna druga x -4
e)y=3
Zadanie 2 Wyznacz miejsca zerowe funkcji
a)y=2x-1, b)y=-x-4, c)y=jedna druga x+1, d)y=-4x
e)y=8x
f)y=-0,3-6

Rozwiązanie

A) y=x-4
0=x-4
-x=-4
x=4
b)y=2x+jedna druga
0=2x+1/2
-2x=1/2//*2
-4x=1//:(-4)
x=-1/4
c)y=-3x+6
0=-3x+6
3x=6
x=2
d)y=-jedna druga x -4
0=-1/2x-4
1/2x=-4//*2
x=-8
e)y=3
0=3
brak rozw
zadanie 2.
a)y=2x-1
-2x=-1//:(-2)
x=1/2
b)y=-x-4
0=-x-4
x=-4
c)y=jedna druga x+1
0=1/2x+1
-1/2x=1//*2
-x=2
x=-2
d)y=-4x
0=-4x
x=0
e)y=8x
0=8x
x=0
f)y=-0,3x-6
0,3x=-6//:0,3
x=-20
Y=2x+1/2
0=2x+1/2
x=-1/4
y=-3x+6
0=-3x+6,3x=6, x=2
y=-1/4x-4
0=-1/4x-4
x=-16
y=3 stałą funkcja
y=x-4
x=4
zad2
y=2x-1
x=1/2
y=-x-4
x=-4
y=1/2x+1
x=-2
y=-4x
x=0
y=8x
x=0
y=-0,3-6
brak miejsca zerowego
A) x=4 (f(x)=0)
b)x=-1/4
c)x=2
d)x=-8
e)0=3
brak miejsc zerowych
zad 2.
a)x=1/2
b)x=-4
c)x=-2
d)x=0
e)x=0
f)brak miejsc

PODOBNE ZADANIA: