W pewnym prostokącie jeden z boków jest o 6cm dłuższy od drugiego. Gdy

... parę dłuższych boków skrócono o 20%, a parę krótszych przedłużono o 25% otrzymano prostokąt o takim samym obwodzie. Jaki obwód ma każdy z tych prostokotów?

Rozwiązanie

Boki prostokata to x i x+6 jego obwod to 2x + 2(x+6)=4x+12
boki drugiego to
0.8(x+6) i 1.25x
Obwod to
2 × 0.8(x+6) + 2 × 1.25x = 1.6x + 9.6 + 2.5x=4.1x + 9.6
skoro obwody so rowne to:
4.1x + 9.6 = 4x+12
0.1x = 2.4
x = 24
Ob= 4.1 × 24 + 9.6 = 108

2x+2x+12=1,6x+9,6+2,5
2,4=0,1x
x=24
Ob= 48+60 = 108
Układ równań:
2*80%(6+x)+2*1,25=y
2*(6+x)+2x=y
podstawiamy za y:
2*(6+x)+2x=1,6*(6*x)+2,5
12+2x+2x=9,6+1,6x+2,5x
12+4x=9,6+4,1x
-0,1x=-2,4
x=24
czyli:
2*30+48=108
1,6*30+2,5*24=48+60=108

PODOBNE ZADANIA: