Wyrażenie przedstaw w najprostszej postaci ułamka zwykłego:
a) (3 + 4) : 9
... /> b) (12 - 5) : (16+15)
c) (19 - 6*3) : 15
d) (44 - 37 + 7) : 28
e) (9*7 - 5*12) : (5 : 5 * 9)
f) (28 : 7 + 10) : (100-28)
Porównywanie ułamków.
a) O JEDNAKOWYCH MIANOWNIKACH:
4/7 i 5/7,
11/24 i 21/24,
5,13 i 4/13
b) O JEDNAKOWYCH LICZNIKACH:
5/9 i 57,
1/30 i 1/28,
5/9 i 5/8
c) O RÓŻNYCH MIANOWNIKACH I LICZNIKACH:
4/7 i 5/6,
5/9 i 6/8,
3/8 i 1/6

Rozwiązanie

A)⁷/₉
b)⁷/₃₁
c)¹/₁₅
d)⁵/₇
e)¹/₃
f)⁷/36
2 wypisane większe
a)5/7
21/24
5/13
b)
5/7
1/28
5/8
c) 5/6
6/8
3/8
A) 12/9 = 1.1/9
b) 7
c) 1/15
d) 1/7
e) 1/3
f) 7/36
A)7/9
b)7/31
c)1/15
d)0/28
e)3/9=1/3
f)14/72
4/7<5/7
11/24<21/24
5/13>4/13
5/9<5/7
1/30<1/28
5/9<5/8
4/7 i 5/6 = 24/42 i 25/42 czyli 24/42 <25/42
5/9 i 6/8 = 40/72 i 54/72 czyli 40/72<54/72
3/8 i 1/6 = 9/24 i 4/24 czyli 9/24>4/24

PODOBNE ZADANIA: