Z koła o średnicy 60 cm pani Nowak postanowiła wyciąć możliwie największa serwetkę w

... kształcie sześciokąta foremnego. Oblicz koszt zakupu koronki potrzebnej do obszycia serwety, jeżeli 1m tej koronki kosztuje 12 zł.
Codziennie na śniadanie Jaś wypija 250 ml mleka. Na imieniny dostał od rodziców kubek w kształcie graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego o krawędzi podstawy 2 cm i wysokości 10 cm. Czy w tym kubku zmieści się dzienna porcja mleka?
Mięso traci przy gotowaniu ok. 20% swojej wagi, a przy pieczeniu ok. 25% swojej wagi. W obotę P. Nowak ugotowała 1,25 kg. mięsa, a w niedziele upiekła 1,5 kg mięsa. Którego dnia Pani Nowak mogła podać swej rodzinie większe porcje mięsa na obiad?

Rozwiązanie

Z koła o średnicy 60 cm pani Nowak postanowiła wyciąć możliwie największa serwetkę w kształcie sześciokąta foremnego. Oblicz koszt zakupu koronki potrzebnej do obszycia serwety, jeżeli 1m tej koronki kosztuje 12 zł. Zapisz obliczenia.
d = 2R = 60 cm - średnica koła opisanego na szesciokacie
a - bok szesciokąta
C = 12 zł - koszt 1m koronki
Osz. =? Obwód szesciokata
K =? koszt obszycia serwetki szesciokątnej
1. Obliczam bok szesciokata a
d = 2R = 60 cm - średnica koła opisanego na sześciokacie
R = 60cm : 2
R = 30 cm - promień koła opisanego na sześciokacie
R = a
a = R = 30 cm
2. Obliczam obwód sześciokata do obszycia
O = 6*a
O = 6*30 cm = 180 cm = 1,8 m
3. Obliczam koszt zakupu koronki
K = O * C
K = 1,8m *12 zł/1m
K = 21,6 zł
Codziennie na śniadanie Jaś wypija 250 ml mleka. Na imieniny dostał od rodziców kubek w kształcie graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego o krawędzi podstawy 2 cm i wysokości 10 cm. Czy w tym kubku zmieści się dzienna porcja mleka?
a = 2 cm - bok podstawy szesciokatnej graniastosłupa ( kubka)
H = 10 cm - wysokość graniastosłupa przwidł. szesciokatnego ( kubka)
Pp- pole podstawy graniastosłupa
V =? objętość gtaniastosłupa ( kubka)
1. OBliczam pole podstawy graniastosłupa ( kubka)
Pp = 3/2*a² *√3
Pp = 3/2*(2cm)²*√3
Pp = 3/2*4*√3 cm²
Pp = 6√3 cm²
2. Obliczam objętość V
V = Pp *H
V = 6√3 cm²* 10 cm
V = 60√3 cm³
V = ok. 103,8 cm³
3. Obliczam czy w kubku zmieści się 250 ml mleka
1ml = 1cm³
250 ml = 250 cm³ - objetość mleka
V = 103,8 cm³
W kubku nie zmieści sie 250 ml mleka, bo kubek ma mniejsza objetość
Mięso traci przy gotowaniu ok. 20% swojej wagi, a przy pieczeniu ok. 25% swojej wagi. W obotę P. Nowak ugotowała 1,25 kg. mięsa, a w niedziele upiekła 1,5 kg mięsa. Którego dnia Pani Nowak mogła podać swej rodzinie większe porcje mięsa na obiad? Zapisz obliczenia.
1. Obliczam jaka porcje podała gotowanego miesa w sobotę
1,25kg * (100% - 20%) =
= 1,25 kg *80 % =
= 1,25*0,8 = 1kg
gotowanego miesa podano 1 kg
2. obliczam ile podano mięsa pieczonego w niedzielę
1,5 kg *(100% - 25%) =
=1,5 kg *75%=
=1,5 kg *0,75=
=1,125 kg
pieczonego miesa było 1,125 kg
Pani Nowak podała swojej rodzinie większą porcję mięsa pieczonego w niedzielę
tj. 1,125 kg

PODOBNE ZADANIA: