Zadanie1
Boki trapezu równoramiennego mają długość 24 cm, 15 cm i 16 cm.

... Oblicz pole tego trapezu
Zadanie2
w trójkącie prostokątnym równoramiennym przeciwprostokątna ma długość 10 cm. Oblicz pole tego trójkąta
Zadanie3
Jak wysoko sięga drabina malarska o długości 5m, rozstawiona na szerokość 3 m?

Rozwiązanie

1. w sumie tego zadania nie jestem pewna:
P=(a+b)×h /÷2
p=(15+16)×√560 /÷2
p=31√560 /÷2
p=15,5√560
a²+b²=c²
4²+b²=24²
16+b²=576
b²=576-16
b²=560/√
b=√560
2. zadanie w załączniku
1. w sumie tego zadania nie jestem pewna: P=(a+b)×h /÷2 p=(15+16)×√560 /÷2 p=31√560 /÷2 p=15,5√560 a²+b²=c² 4²+b²=24² 16+b²=576 b²=576-16 b²=560/√ b=√560

1)
p=(a+b)/2*h
h²+4²=15²
h²+16=225
h²=209
h=√209
p=(16+24)/2*√209
p=20√209
2)
a=x
b=x=h
p=ah/2
x²+x²=10²
2x²=100 /2
x²=50
x=√50=5√2
p=(5√2)²/2
p=50/2=25
3)
x²=3²+5²
x²=9+25
x²=34
x=√34m

PODOBNE ZADANIA: