Zad. 1
nawias kwadratowy8razy3do4razy3do11-9razy(3do4)i do 3zamykam nawias kwadratowy:9do7
(0.125 do minus 2/3

... razy32do1/5)i do 1/3-wpierwiastku 12do2+5do2
zad2. wykaż że podane liczby są równe
5logx2+2logx1/4 oraz logx2 (zamiast x 9 na dole za słowem log)
logx2 oraz -7logx1/2-3logx4(zamiast x 3 na dole za słowem log)
zad. 3 wyznacz dziedzinę i miejsce zerowe funkcji
f(x)=3x-12 kreska ułamkowax+1
f(x)=pierwiastek 4+x
f(x)=x+1 kreska ułamkowa x do2-1
zad. 4
punkty na wykresie: (-8,7),(-5,4),3,1, na osi y 2,(3,4),(6,2)
Odczytaj z wykresu
-dziedzinę funkcji f
-zbiór wartości funkcji f
-miejsca zerowe funkcji f
-zbiór argumentów(x) dla których funkcja f przyjmuje wartości dodatnie i ujemne
-przedziały monotoniczności(funkcja maleje, rośnie)
-wartośc największa i najmniejsza funkcji

Rozwiązanie

Zad. 1
[8*3⁴*3¹¹-9*(3⁴)³]:9⁷=[8*3¹⁵-3²*(3¹²)]:(3²)⁷=[8*3¹⁵-3¹⁴]:(3¹⁴)=
3¹⁴[8*3-1]:(3¹⁴)=3¹⁴[24-1]:(3¹⁴)=23*3¹⁴:(3¹⁴)=23
(0.125 ⁻ 2/3 * 32do1/5)i do 1/3-√ 12²+5²=(∛8² * ⁵√32 )i do 1/3-12+25=
(4*2)i do 1/3 +13=∛8+13=2+13=15
zad2. wykaż że podane liczby są równe
5log₉2+2log₉1/4 oraz log₉2
5log₉2+2log₉1/4= log₉2⁵ + log₉(1/4)²=log₉(32* 1/16)=log₉ 2
są równe
log₃2 oraz -7log₃1/2-3log₃4
-7log₃1/2-3log₃4=log₃(1/2)⁻⁷ - log₃4³=log₃(2)⁷ - log₃(2²)³=
log₃(2)⁷ - log₃(2⁶)=log₃[(2)⁷:2⁶]=log₃ 2
są równe
zad. 3 wyznacz dziedzinę i miejsce zerowe funkcji
f(x)=3x-12 /x+1
x∈R\{-1}
miejsca zerowe:3x-12=0→x=4
f(x)=√4+x
4+x≥0
x≥-4
x∈<-4,+∞)
miejsca zerowe:√4+x=0→4+x=0→x=-4
f(x)=x+1 / x ²-1
x∈R\{-1,1}
miejsca zerowe: x+1=0→x=-1 nie∈D
brak miejsc zerowych
zad. 4
punkty na wykresie: (-8,7),(-5,4),3,1, na osi y 2,(3,4),(6,2)
Nie wiem czy dibrze odczytałam twoje intencje : chodzi o punkty (-3,2) (-1,2) ok?
Odczytaj z wykresu
-dziedzinę funkcji f
D={-8,5,3,1,3,6}
-zbiór wartości funkcji f
ZW={7,4,2,2}
-miejsca zerowe funkcji f
brak
-zbiór argumentów(x) dla których funkcja f przyjmuje wartości dodatnie i ujemne
y>0 dla x∈{-8,5,3,1,3}
y<0 dla x=6
-przedziały monotoniczności(funkcja maleje, rośnie)
fmaleje w dziedzinie w przedziale od <-8,3> oraz <3,6>
f rośnie w dziedzinie w przedziale <-1,3>
-wartośc największa i najmniejsza funkcji
ymax=7 dla x=-8
ymin=-2 dla x=6

PODOBNE ZADANIA: