1) wierzchołek paraboli, która jest wykresem funkcji f(x)=ax²+24x-9, należy do prostej o równaniu y=3.

... znajdź miejsca zerowe funkcji f.

Rozwiązanie

F(x)=ax²+24x-9
Wzory na wsp. wierzcholka paraboli
xw=-b/(2a) yw=-Δ/(4a)
Potrzebne bedzie tylko yw bo yw=3
Δ=576+36a podstawiam do yw
-(576+36a)/(4a)=3
-576-36a=12a
48a=-576
a=-12
Majac a=12 funkcja ma przepis
f(x)=-12x²+24x-9
Obliczam msc zerowe
-12x²+24x-9=0
-4x²+8x-3=0
Δ=64-48=16 √Δ=4
x1=(-8-4)/(-8)=3/2
x2=(-8+4)/(-8)=1/2

PODOBNE ZADANIA: