Uzupełnij poniżej informacje na podstawie wykresu funkcji f :
a)*Dziedzina :
*Zbiór

... wartości :
*Miejsca zerowe : x = 0 lub x = 2
*funkcja f przyjmuje najmniejszą wartość. dla argumentu. oraz największą wartość. dla argumentu.
b)*Dziedzina :
*Zbiór wartości :
*Miejsca zerowe :
*funkcja f przyjmuje najmniejszą wartość. dla argumentu. oraz największą wartość. dla argumentu.
c)*Dziedzina :
*Zbiór wartości :
*Miejsca zerowe :
*funkcja f przyjmuje najmniejszą wartość. dla argumentu. oraz największą wartość. dla argumentu.
Uzupełnij poniżej informacje na podstawie wykresu funkcji f : a)*Dziedzina : *Zbiór wartości : *Miejsca zerowe : x = 0 lub

Rozwiązanie

A)*Dziedzina : X∈[-4,3]
*Zbiór wartości : y∈[-2,3]
*Miejsca zerowe : x = 0 i x = 2
*funkcja f przyjmuje najmniejszą wartość. y=-2. dla argumentu. x=-4. oraz największą wartość. y=3. dla argumentu. x=3.
b)*Dziedzina : x∈[-3,3]
*Zbiór wartości : y∈[-1,4]
*Miejsca zerowe : x=-1
*funkcja f przyjmuje najmniejszą wartość. y=-1. dla argumentu. x=3. oraz największą wartość. y=4. dla argumentu. x=-3
c) Dziedzina : x∈[-4,4]/{-1} => x∈[-4,1)U(-1,4]
*Zbiór wartości : y∈(-2,3]
*Miejsca zerowe : x=-3 i x=0
*funkcja f przyjmuje najmniejszą wartość. wartość nieokreślona. dla argumentu. x=>-1⁻. oraz największą wartość. y=3. dla argumentu. x=3.
argumentu nie da się ustalić również jego wartości

PODOBNE ZADANIA: