1. Rozwiąż:
a) 3(2-y)²+ 4(y-5)²=
b) 5(3-5a)² - 5(3a-7)(3a+7)=
c) (m+1)²

... + 3(m-1)² - 5(m+1)(m-1)=
d) (a-1)² - 4(a+1)² - 6(a+1)(a-1)=
e) -(3+x)² + 5(1-x)² - 3(1-x)(1+x)=
f) (x-2)(x+2) - (x-3)² + (x+1)²=
2. Doprowadź wyrażenie do naprostszej postaci:
a) (x-2)² + (2x-3)²=
b) (3y-1)² - (2y-5)(2y+5)- 3y²=
c) (5a-2)(5a+2) - (3a-1)² - 4a²=
d) (4b+3)² - 2(b-3)(b+3) - (b-1)²=
e) 5(x+2)² - 3(x-3)² - (x+5)(x-5)=
f) 6(y-2)(y+2)+(3y-2)²-4(y-1)²=
g) 2(2a+b)²-(2b+a)²+(a-2b)²
h) (4x-y)²+(2y-3x)²-(5x-y)(5x+y)=
3. Doprowadź wyrażenia do najprostszej postaci:
a) (2x+1)²-(3x-1)(3x+1)-(2x-3)²=
b) 3(a-4)²-(5a-3)²+(3a-2)(2+3a)=
c) -(2-x)²-8(1-x)²+5(1+x)(1-x)=
d) 4a+(7a-1)(7a+1)-(4a-9)²-3(5a-1)²=
e) 5[(x-5)²-(3x+7)²]-(5x-2)(5x+2)=
f) (3x-4)(5x+1)-(3x-4)²+2(5x+1)²+(x-2)(x+2)=
g) 2(a-5b)²+3a(b-3)²-(4a-5)(4a+5)=
h) (2a-5b)²-4(2a-5b)²+(5b-3)(3b-2)-(2a-5)(2a+5)=

Rozwiązanie

A) 3(2-y)²+ 4(y-5)²=3(4-2y+y²) +4(y²-10y+25)=12-6y+5y²+4y²-10y+100=9y²-16y+112
b) 5(3-5a)² - 5(3a-7)(3a+7)=5(9-10a+25a²)-5(9a²-49)=45-50a+225a²-45a²+245=180a²-50a+290
c) (m+1)² + 3(m-1)² - 5(m+1)(m-1)=m²+2m+1+3(m²-2m+1)-5(m²-1)=m²+2m+1+3m²-6m+3-5m²+5=-m²-4m+9
d) (a-1)² - 4(a+1)² - 6(a+1)(a-1)=a²-2a+1 -4(a²+2a+1)-6(a²-1)= a²-2a+1 -4a²-8a-4 -6a²+6=-9a²-10a+3
e) -(3+x)² + 5(1-x)² - 3(1-x)(1+x)= -(9+6x+x²)+5(1-2x+x²)-3(1-x²)=-9-6x-x²+5-10x+5x²-3+3x²= 7x²-16x-7
f) (x-2)(x+2) - (x-3)² + (x+1)²=x²-4 - x²+6x-9+x²+2x+1=3x²+8x-12
2.
a) (x-2)² + (2x-3)²=x²-4x+4 +4x²-12x+9=5x²-16x+13
b) (3y-1)² - (2y-5)(2y+5)- 3y²=9y²-6y+1 - 4y²+25 =13y²-6y+26
c) (5a-2)(5a+2) - (3a-1)² - 4a²= 25a²-4 -9a²+6a-1=14a²+6a-5
d) (4b+3)² - 2(b-3)(b+3) - (b-1)²= 16b²+24b+9 -2b²+18-b²+2b-1=13b²+26b+26
e) 5(x+2)² - 3(x-3)² - (x+5)(x-5)=5x²+20x+20 - 3x²+18x-27 -x²+25= x²+38x+18
f) 6(y-2)(y+2)+(3y-2)²-4(y-1)²=
g) 2(2a+b)²-(2b+a)²+(a-2b)²
h) (4x-y)²+(2y-3x)²-(5x-y)(5x+y)=

PODOBNE ZADANIA: