Wyjaśnij co to jest:
Duodecylion
Eksa
Femto
Pentagram (czarny

... i biały).
Wyjaśnij:
∀x∈x: P(x) oraz ∃x∈x: P(x)
i to:
∫(albo ƒ, nie wiem dokładnie)(x)=c(razy)x(do góry takie małe n), gdzie n ∈Nu(o)
Nie musi być rozwiązanie to z tym na dole. Ale bardzo bym był wdzięczny jakby było.

Rozwiązanie

∀x ∈X : P(x) - czytamy :" Dla każdego x należącego do X
zachodzi forma zdaniowa P(x)"
np. ∀ x ∈R : x² ≥ 0
∃x ∈X : P(x) - czytamy :" istnieje takie x należące do X, że
zachodzi forma zdaniowa P(x)"
np. ∃ x ∈ R : 5 + x = 7,
( to x = 2)
∃x ∈ R : x² = 3,
( to x = -√3 lub x = √3 )
∀ - kwantyfikator ogólny
∃ - kwantyfikator szczególny
Duodecylion-liczba równa jedynce z siedemdziesięcioma dwoma zerami.
Eksa-
Femto-przedrostek jednostki miary o symbolu f oznaczający mnożnik 0,000 000 000 000 001 = 10-15 (jedna biliardowa).
Pentagram-rodzaj gwiazdy pięcioramiennej, figura geometryczna, w wielu kulturach uważana za symbol magiczny, gwiazda pitagorejska.

PODOBNE ZADANIA: