Przękątne trapezu ABCD przecinają się w punkcie S. POla trójkątów ABS i CDS

... wynoszą odpowiednio 25 i 16 Oblicz pole trapezu ABCD

Rozwiązanie

P1=25
P2=16
OBL P
Rozwiazanie
P=1/2(a+b)h
trojkaty ABS i CDS sa podobne
stosunek pol f. podobnych jest rowny kwadratowi skali podobienstwa
(x/y)²=P1/p2
x/y=5/4
a/b=5/4
x=5/4y
a=5/4b
x+y=5/4y+y=9/4y=h
a+b=5/4b+b=9/4b
P=1/2*9/4b*9/4y=81/32by
ale 1/2by=P2
by=16*2-> by=32
P=81cm²

PODOBNE ZADANIA: