Różnica miar dwóch kątów przyległych jest równa 30 stopni. Oblicz miary tych kątów

Rozwiązanie

Kąty przyległe to takie, które mają jedno wspólne ramię, a pozostałe ich ramiona tworzą kąt półpełny (180 stopni)
Zróbmy równanko:
x- miara mniejszego kąta
x + 30- miara większego kąta
180- suma miar kątów x i x + 30
x + x + 30 = 180
2x + 30 = 180
2x = 180 - 30
2x = 150 |:2
x = 75
x + 30 = 75 + 30 = 105
Zatem kąty mają miary 75 stopni i 105 stopni.
*-stopni
kąty przyległe = 180*
a=?
b=a+30*
180*-30*=150*
150*:2=75*
a=75*
b=75*+30*=105*

PODOBNE ZADANIA: