Kwotę 850 zł wypłacono banknotami: po 20zł, po 50zł, po 100zł. Ile jest banknotów

... każdej wartości, jeśli setek jest 2 razy więcej niż pięćdziesiątek, a dwudziestek o 4 mniej niż pięćdziesiątek i setek razem?

Rozwiązanie

Kwotę 850 zł wypłacono banknotami: po 20zł, po 50zł, po 100zł. Ile jest banknotów każdej wartości, jeśli setek jest 2 razy więcej niż pięćdziesiątek, a dwudziestek o 4 mniej niż pięćdziesiątek i setek razem
100 6 600
50 3 150 750
20 5 100 850
100*6=600
50*3=150
20*5=100
600+150+100=850

A-50zł
b-100zł
c-20zł
b=2a
c=a+b-4
50a+200a+20(a+b-4)=850zł
250a+20a+20b-80=850zł
270a+40a=930zł
310a=930zł
a=3
b=2*3=6
c=6+3-4=5
3*50+6*100+5*20=850zł
oDp. Jest 3 banknoty po 50zł 6 banknotów po 20 zł i 5 po 20 zł

PODOBNE ZADANIA: