Za 5 pisaków i 2 piórniki zapłacono 105zł. Cenę pisaka podwyższono o 15% a

... cenę piórnika obniżono o 20%. Po zmianie cen za 4 pisaki i 3 piórniki zapłacono 121.8 zł. Oblicz nową cenę pisaka i nową cenę piórnika. zadanie na układy równań

Rozwiązanie

X- cena pisaka
y- cena piórnika
x+0,15x=1,15x - cena pisaka po podwyżce o 15 %
y-0,2y=0,8y - cena piórnika po obniżce o 20%
5x+2y=105
4*1,15x+ 3*0,8y=121,8
5x=105-2y
4,6x+2,4y=121,8
x=21- 2/5 y
4,6*(21- 2/5 y)+2,4y=121,8
x=21- 2/5 y
96,6-1,84y+2,4y=121,8
x=21- 2/5 y
0,56y=121,8-96,6
x=21- 2/5 y
0,56y=25,2
x=21- 2/5 y
y=45
x=21-2/5*45
y=45
y=45
x=3
spr. 5*3+2*45=15+90=105
1,15x = 1,15*3 =3,45 - cena pisaka po podwyżce o 15 %
0,8y = 0,8*45=36 - cena piórnika po obniżce o 20%
4*3,45+3*36=13,8+108=121,8
X-cena pisaków
y-cena piórnika
5x+2y-cena za zakupy
105-cena za zakupy
x+15%-cena po podwyżce
y-20%-cena po obniżce
4*1,15x+3*0,8y=121,8
5x+2y=105/*6
4,6+2,4y=121,8/*-5
30x+12y=630
-23x-12y=-609
7x=21/:7
5x+2y=105
x=3
15+2y=105
x=3
2y=105-15
x=3
y=45
nowa cena pisaka wynosi 3,45 a piórnika 36 złotych

X-cena pisaków
y-cena piórnika
5x+2y-cena za zakupy
105-cena za zakupy
x+15%-cena po podwyżce
y- 20% -cena po obniżce
4* 1,15x+3* 0,8y = 121,8
5x+2y=105/*6
4,6+2,4y=121,8/*-5
30x+12y=630
-23x-12y=-609
7x=21/:7
5x+2y=105
x=3
15+2y=105
x=3
2y=105-15
x=3
y=45
nowa cena pisaka 3,45zl a piórnika 36zl

PODOBNE ZADANIA: