Odcinek BD jest przekątną prostokąta ABCD, którego boki są równoległe do osi układu współrzędnych.

... Narysuj ten prostokąt i znajdź współrzędne pozostałych wierzchołków prostokąta, jeżeli B=(3,3), D=(-4,2).

Rozwiązanie

Musisz narysować układ i zaznaczyć na nim pkt B i D. pkt A=(-4,3) i C=(3,2).
Najpierw należy zrobić rysunek tej przekątne w układzie współrzędnych i na rysunku kolejno zaznaczać (może być przerywaną linią) kolejne proste
czyli prosta, na której leżą punkty B i C ma równanie x=3
prosta na której leżą punty D i C ma równannie y=2
przecięcie tych ptostych to punkt C(3,2)
i dalej
prosta, na której leżą punkty D i A ma równanie x=-4
prosta na której leżą punty A i B ma równannie y=-3
przecięcie tych prostych to punkt A(-4,3)

PODOBNE ZADANIA: