Napisz liczby w systemie dwójkowym od 17 do 40 ;/

Rozwiązanie

17 = 1 * 2⁴ + 0 * 2³ + 0 * 2² + 0 * 2¹ + 1 * 2⁰ = 10001₂
18 = 10010₂
19 = 10011₂
20 = 10100₂
21 = 10101₂
22 = 10110₂
23 = 10111₂
24 = 11000₂
25 = 11001₂
26 = 11010₂
27 = 11011₂
28 = 11100₂
29 = 11101₂
30 = 11110₂
31 = 11111₂
32 = 1 * 2⁵ + 0 * 2⁴ + 0 * 2³ + 0 * 2² + 0 * 2¹ + 0 * 2⁰ = 100000₂
33 = 100001₂
34 = 100010₂
35 = 100011₂
36 = 100100₂
37 = 100101₂
38 = 100110₂
39 = 100111₂
40 = 101000₂

Dzielisz daną liczbę przez 2 i wypisujesz resztę z dzielenia
np dla liczby 19
19:2=9 r 1
9:2=4 r 1
4:2=2 r 0
2:2=1 r 0
1:2=1 r 1
liczby w systemie dwójkowym czytamy od końca, czyli 10011
|.5|.4|.3|.2|.1|.0|
|2⁵|2⁴|2³|2²|2¹|2°|
|32|16|.8|.4|.2|1|
|.|
|.1|.0|.0|0|.1|=10001=17
|.1|.0|.0|1|.0|=10010=18
|.1|.0|.0|1|.1|=10011=19
|.1|.0|.1|0|.0|=10100=20
|.|xx|. x|. x|x|. x|=itd
|.1|.0|.1|.0|0|.0|=101000=32+8=40
Uwaga Kropki aby zachowac wyglad
W pierwszej lini podano wagi rzedu
W drugim i trzecim wartosci na danym rzedzie

PODOBNE ZADANIA: