Oblicz przybliżone długości okręgów o promieniach: 2cm. 4m. 0,3cm. 10km.
Oblicz przybliżenie

... długości okręgów o średnicach: 2cm. 3m. 0,4cm. 200m
Oblicz przybliżenie długości promieni kół o obwodach:10cm. 1m. 628mm. 3,5cm

Rozwiązanie

Jeżeli długości, czyli obwody, to tak:
Oblicz przybliżone długości okręgów o promieniach:
6,28=2π
1. r = 2cm
Ob= 2πr=6,28*2cm=12,56cm = 4πcm
2. r = 4m
Ob= 2πr=6,28*4m=25,12m = 8πm
3. r = 0,3cm
Ob=2πr=6,28*0,3cm=1,884cm = 0,6πcm
4. r = 10km
Ob=2πr=6,28*10km=62,8km = 20πkm
Oblicz przybliżenie długości okręgów o średnicach:
d=2r
1. d= 3cm r=1,5cm
Ob= 6,28 *1,5cm=9,42cm
2. d=3m r = 1,5m
Ob= 6,28*1,5m=9,42m
3. d=0,4cm r =0,2cm
Ob=6,28*0,2cm=1,256cm
4. d=200m r = 100m
Ob= 6,28* 100m = 628m
Oblicz przybliżenie długości promieni kół o obwodach:
≈ - znaczy równa się w przybliżeniu
1. Ob = 10cm = 6,28*r
r=10cm/6,28≈1,5923cm
2. Ob = 1m
r= 1m /6,28≈0,15923m
3. Ob = 628 mm
r= 628mm/6,28 = 100m
4. Ob = 3,5cm
r= 3,5cm/6,28≈0,55732

Błąd w pierszym przykładzie w 2 podpunkcie


PODOBNE ZADANIA: