Za telewizor kupiony po dziesiencioprocentowej obniżce cen państwo Leranowie zapłacili 1440zł. ile zaoszczędzili dzienki

... tej obniżce?

Rozwiązanie

Za telewizor kupiony po dziesiencioprocentowej obniżce cen państwo Leranowie zapłacili 1440zł. ile zaoszczędzili dzienki tej obniżce?
10% obniżki, czyli zostaje już tylko 90% ceny telewizora
x-cena
90%x=1440
x=1440:0,9
x=1600zł
1600-1440=160zł - tyle zaoszczędzili
1440zł=90%
x=100%
x=1400*100% i8 to wszystko podzielić przez 90%
x=1600zł- cena przed obniżką
1600zł-1440zł=160zł
zaoszczędzili 160zł

1440zł * 10 % = 1440/100 [ ułamek zwykły ] * 10/100 [ułamek zwykły ] = 72/1 [ ułamek zwykły ] * 10/5 [ ułamek zwykły ] = 720/5 [ ułamek zwykły ] =144 ( zł )
Odp : Państwo Lerandowie zaoszczędzili 144 zł
ponieważ 10 % liczby 1440 to 144 ; )

PODOBNE ZADANIA: