1. Oblicz wartość podanego wyrażenia(obliczyć pisemnie)
a)20,3:10
b)578,4:100
c)22,8:1000
d)0,7:100
... /> 2. Oblicz pamiętając o kolejności wykonywania działań
a)4,5*(2+2,6)
b)(8,5-5,4):0,8
c)2,2:0,11-2,2*1,1
d)1,2*2,4-4,5
e)8-0,2*3,1
f)(2,2*0,7+0,06):0,04

Rozwiązanie

A)4,5*(2+2,6)=4,5*4,6=20,7
b)(8,5-5,4):0,8=3,1:0,8=3,875
c)2,2:0,11-2,2*1,1=20-2,42=17,58
d)1,2*2,4-4,5=2,88-4,5=-1,62
e)8-0,2*3,1=8-0,62=7,38
f)(2,2*0,7+0,06):0,04=(1,54+0,06):0,04=1,6:0,04=40
a)20,3:10 /*10
2,03
203:100
- 200
-
30
- 0
-
300
- 300
-
==
b)578,4:100 /*10
5,784
5784:1000
- 5000
-
7840
-7000
-
8400
- 8000
-
4000
- 4000
-
====
c)22,8:1000 /*10
0,0228
228:10000
- 0
-
2280
- 0
-
22800
- 20000
-
28000
- 20000
-
80000
- 80000
-
==
d)0,7:100 /*10
0,007
7:1000
-0
-
70
- 0
-
700
- 0
-
7000
- 7000
-
==
zapisz sobie poprawnie wyniki z dzielenia, ponieważ ja dobrze wpisałem a podczas wysyłania zostały one przesunięte do przodu, jeżeli nie rozumiesz napisz maila
1.(według mnie to wyniki są następujące):
a) 2, o3
b) 5,784
c) 0,0228
d) 0.007
2.
a) 20,7
b) 3.875
c) 17.58
d) -1.62
e) 7.38
f) 40
Zadanie 1
przesuwam przecinek o tyle miejsc w lewo ile jest zer obok 1 w dzielniku
a)20,3:10=2,03
b)578,4:100=5,784
c)22,8:1000=0,0228
d)0,7:100=0,007
Zadanie2
a)4,5*(2+2,6)=4,5*4,6=20,7
b)(8,5-5,4):0,8=3,1+0,8=31:8=3,875
c)2,2:0,11-2,2*1,1=220:11-2,42=20-2,42=17,58
d)1,2*2,4-4,5=2,88-4,5=-1,62
e)8-0,2*3,1=8-0,62=7,38
f)(2,2*0,7+0,06):0,04=(1,54+0,06):0,04=1,6:0,04=160:4=40

PODOBNE ZADANIA: