Zdarzenia losowe
ile różnych trójkolorowych flag można narysować mając do dyspozycji pięć kolorów?
... /> W barze są do wyboru: 4 zupy, 5drugich dań i 3 desery. Ile różnych zestawów złożonych z zupy drugiego dania i deseru można zamówić?

Rozwiązanie

1. jest to wariacja bez powtórzeń V ₅³, albo inaczej iloczyn kombinacji 3elementowej sposród 5 elementów przez permutację 3 elementowa ( bo można zmienic kolejność)
V ₅³= 5!/(5-3)!=2!*3*4*5/2!=3*4*5=60
2. metoda iloczynu
4*5*3=60
Kolory
a b c d e
flagi
5² = 25
5 x 25 = 125
125 = 5³
5, bo 5 kolorów
3, bo 3 kolory na fladze
zupy: 1234
2dania: abcde
desery: ABC
1aA
1aB
1aC
1bA
1bB
1bC
1cA
1cB
1cC
1dA
1dB
1dC
1eA
1eB
1eC
2aA
2aB
2aC
2bA
2bB
2bC
2cA
2cB
2cC
2dA
2dB
2dC
2eA
2eB
2eC
3aA
3aB
3aC
3bA
3bB
3bC
3cA
3cB
3cC
3dA
3dB
3dC
3eA
3eB
3eC
4aA
4aB
4aC
4bA
4bB
4bC
4cA
4cB
4cC
4dA
4dB
4dC
4eA
4eB
4eC
czyli 4 x 5 x 3 = 60

PODOBNE ZADANIA: