W pierwszym słoiku było 1,5 kg miodu. Gdy przelano z niego do drugiego

... słoika 0,425 kg, a z drugiego do trzeciego przelano 0,505 kg, to w każdym słoiku było tyle samo miodu. Ile miodubyło na początku w każdym słoiku?

Rozwiązanie

W pierwszym słoiku było 1,5 kg miodu. Gdy przelano z niego do drugiego słoika 0,425 kg, a z drugiego do trzeciego przelano 0,505 kg, to w każdym słoiku było tyle samo miodu. Ile miodubyło na początku w każdym słoiku?
x- ilość miodu w 1 słoinku na początku 1,5
y- ilość miodu w 2 słoinku na początku
z- ilość miodu w 3 słoinku na początku
x-0,425=y+0,425-0,505=z+0,505
x-0,425=y-0,08=z+0,505
x-0,425=1,5-0,425 = 1,075
y-0,08=1,075 => y= 1,083
z+0,505=1,075 => z= 0,57
W pierwszym słoiku było 1,5 kg miody, w drugim 1,083 kg miodu, a w trzecim 0,57 kg miodu

W pierwszym jest: 1,5kg-0,425kg=1,075kg
drugi: 1,075+0,505=1,580kg
trzeci: 1,075-0,505=0,57kg
Odp: W pierwszym było 1,5kg, w drugim 1,580kg, a w trzecim 0,57kg.

PODOBNE ZADANIA: