Zad1 Narysuj wykres funkcji liniowej y = - ½x + 3
a)

... oblicz jej miejsce zerowe
b) podaj współrzędne punktów, w których wykres przecina oś x oraz oś y
c) Czy to funkcja rosnąca? malejąc? stała?
d)dla jakich argumentów funkcja ma wartości dodatnie?
e) - ujemne?
f) - mniejsze od 3?
g)Oblicz czy pkt A=(-5,16), B = (7,9) należą do wykresu tej funkcji?
h) Jaką wartość ma funkcja dla argumentu 6?
i) Dla jakiego argumentu wartość funkcji to 2?
j) Podaj wzór funkcji, której wykres jest równoległy do wykresu tej funkcji i przechodzi przez punkt P= (-2, 3)

Rozwiązanie

Podaj mi strone i numer zadania z tego podrecznika
A) x = 6
b) oś x -> (6,0)
oś y -> (0,3)
c) funkcja malejąca
d) x ∈ ( -∞ ; 6)
e) x ∈ ( 6 ; ∞ )
f) x ∈ ( 0 ; ∞ )
g) Podstawiamy współrzędne pkt do wzoru funkcji:
A -> -16 = 5 + 3 => -16 ≠ 8 Pkt A nie leży na powyższej prostej.
B -> 9 = -3,5 + 3 => 9 ≠ -0,5 Pkt B nie leży na powyższej prostej.
h) f(6) = 0
i) f(x) = 2, dla x = 2
j) Równoległy więc a jest takie samo.
y = - ½x + b
Podstawiamy współrzędne P:
3 = 1 + b => b = 2
y = - ½x + 2

PODOBNE ZADANIA: