Zad. 1-Oblicz:
a)-7⁴₉-2⅙=
b)3¼-8⅚=
c)-2⅗+7⅓=
d)-3,12-6,1=
e)-7,2=12,36=
f)6,4-10,25=
... /> g)-3¹₇-1,2=
h)4⅚-8,2=
zad. 2-Oblicz:
a)-5,65+(-2,08)-1,35=
b)6,51+(-2,775)-11,125=
c)-¹⁰₉+(-⅙)+9³₄-(-6,25)=
d)-9,3-(-12¹₅)-(72,8-(-13,002)=
zad. 3-Oblicz jak najprostszym sposobem:
a)12-²₇-7+13³₇=
b)-5,8+2,7-2,2+0,3=
c)-5⅛+1¹₁₂+2⁷₁₂+⅛=
d)-0,5-¾+1½-0,25=

Rozwiązanie

Zad. 1-Oblicz:
a)-7⁴₉-2⅙=-7i8/18 - 2i3/18=-9i11/18
b)3¼-8⅚=3i3/12 - 8i10/12=11i13/12=12i1/12
c)-2⅗+7⅓=-2i4/10 + 7i5/10=5i1/10
d)-3,12-6,1=-3,12-6,10=-9,22
e)-7,2+12,36=-7,20+12,36=5,16
f)6,4-10,25=6,40-10,25=-3,85
g)-3¹₇-1,2=-3i1/7 - 1i2/10=-3i10/70 - 1i14/70 = -4i24/70=-4i12/35
h)4⅚-8,2=4i5/6 - 8i2/10=4i25/30 - 8i6/30=-3i11/30
zad. 2-Oblicz:
a)-5,65+(-2,08)-1,35=-5,65-2,08-1,35=-9,08
b)6,51+(-2,775)-11,125=6,510-2,775-11,125=-7,39
c)-¹⁰₉+(-⅙)+9³₄-(-6,25)=9³₄ + 6¾-¹⁰₉ - ⅙=15i6/4 -1i1/9 - ⅙=
=16i6/12 - 2/12 - 1i1/9=16i4/12 - 1i1/9=16i1/3 - 1i1/9 = 16i3/9 - 1i1/9 =
=15i2/9
d)-9,3-(-12¹₅)-(72,8-(-13,002)=-9,3+12¹₅-72,8+13,002=
=-9,300-72,800+13,002+12,200=-56,898
zad. 3-Oblicz jak najprostszym sposobem:
a)12-²₇-7+13³₇=12-7+13³₇-²₇=5+13¹₇=18¹₇
b)-5,8+2,7-2,2+0,3=-5,8-2,2+2,7+0,3=-8+3=-5
c)-5⅛+1¹₁₂+2⁷₁₂+⅛=-5⅛+⅛+1¹₁₂+2⁷₁₂=-5+3⁸₁₂=-1⁴₁₂
d)-0,5-¾+1½-0,25=-0,5+1½-0,25-¾=0,5+1,5-0,25-0,75=2-1=1

PODOBNE ZADANIA: