Pociąg pospieszny przebywa pewną drogę w czasie o 15 minut krótszym niż pociąg osobowy.

... Prędkość pociągu pośpiesznego wynosi 75km/h, a osobowego 65km/h. oblicz czas, w jakim każdy z pociągów przejechał tę droge oraz długość przebytej drogi.

Rozwiązanie

Droga jest taka sama.
Na początek wzór na prędkość v=s/t.
t - czas pociągu pospiesznego
15 min = 1/4 h = 0,25 h
t + 0,25 h - czas pociągu osobowego
v = s/t (prędkość)
s = v * t (droga)
Droga pociągu pospiesznego:
s = 75 km/h * t
Droga pociągu osobowego:
s = 65 km/h * (t + 0,25 h)
Drogi są równe, więc je przyrównujemy:
(pomijamy jednostkę dla ułatwienia)
75 * t = 65 * (t + 0,25)
75t = 65t + 16,25
75t - 65t = 16,25
10t = 16,25
t = 1,625 [h]
t + 0,25 = 1,625 + 0,25 = 1,875
Odp. Czas dla pociągu pospiesznego wynosi 1,625 h, a dla osobowego 1,875 h.
Liczymy jaką drogę przebyli, to proste:
s = v * t
s = 75 km/h * 1,625 h = 121,875 km

PODOBNE ZADANIA: