Z podanych wzorow wyznacz wielkosci.
a) P=a×b×h oblicz a
b) V=1/3a²×h

... oblicz a
c) P=3/2 aH +ah oblicz a a
d) V= a²√3÷4 × H oblicz a
e) R=U÷I oblicz I
Pilne[] :*

Rozwiązanie

A]P=abh -żeby obliczyć a musisz się pozbyć wszystkiego co stoi przy a twoje a jest pomnożone przez bh więc ty obie strony podziel przez bh i masz a= P / bh znak / to kreska ułamkowa b] V=1/3 a kwadrat razy h dzielimy obie strony przez h i masz 1/3 a krawdrat=V/h mnożymy obie strony przez 3 i mamy a kwadrat=3V/4 a samo a to pierwiastek z 3V/h c]P =3/2aH+ah P= a [ 3/2H+ h] dzielimy obie strony przez ten nawias i mamy a= P w liczniku a w mianowniku 3/2H +h d} V = a kwadrat pierw, z 3 razyH dzielone przez 4 obie strony mnozymy przez 4 i mamy 4V = a kwadrat pierw. z 3 razyH obie strony dzielimy przez H pierw. z 3 i masz a kwadrat= 4V /H pierw. z 3 i po usunieciu niewymiernosci z mianownika masz a kwadrat = w liczniku 4 pierw. z 3 razy V a w mianowniku 3H a samo a =pierwiastek z tego e] R= U/I MNOZYMY RAZY I I MASZ U=R RAZY I DZIELIMY OBIE STRONY PRZEZ R I MASZ I= U/R
A) P=a×b×h oblicz a
a = P/(b×h)
b) V=1/3a²×h oblicz a
3V = a²×h
a² = 3V/h
a = √(3V/h)
c) P=3/2 aH +ah oblicz a a
P = a(3/2H + h)
a = P/(3/2H + h)
d) V= a²√3÷4 × H oblicz a
4V = a²√3×H
a² = 4V / √3×H
a = √(4V / √3×H)
e) R=U÷I oblicz I
IR = U
I = U/R

PODOBNE ZADANIA: