Zad. 1
c)4,3-7,5=
d)-4,5-2¼=
e)-3⅙-(-5⅚)=
f)7⅓+(-4⅚)=
g)-5⁴₇+7=
h)1,23-9=
... /> i)-6-(-4⁵₉)=
zad. 2-Przedstaw liczbę-2,5 w postaci:
a)sumy dwóch liczb ujemnych,
b)sumy liczby dodatniej i ujemnej,
c)różnicy dwóch licz ujemnych,
d)różnicy liczby ujemnej i dodatniej.
zad. 3-Oblicz:
a)3-15-5=
b)-7+11-6=
c)5-(-12)-7+14=
d)-2-(-8)-6-3=
e)1,6-2⅙-1=
f)-3¼+2,75-0,6=
zad. 4-Oblicz sprytnie:
a)15-(-11)-15-11=
b)-10-7-(-7)-18=
c)-⁵₉+⅔+⁵₉-⅚-⅔=
d)-²₇+³₈-½+²₇-¼+½=
e)-1,1+2,2+3,3-5,5+6,6=
f)-3,7+2,85+4,7-4,85=
g)1¼-0,5-³₇-0,25=1½=
h)-⅛-⅓+2,5+3⅓-(-0,125)=

Rozwiązanie

1.
4,3-7,5=-3,2
d)-4,5-2¼=-6,75
e)-3⅙-(-5⅚)=
f)7⅓+(-4⅚)=
g)-5⁴₇+7=
h)1,23-9=-7,77
i)-6-(-4⁵₉)=

Zad. 1
c)4,3-7,5= -3,2
d)-4,5-2¼=-7,75
e)-3⅙-(-5⅚)=-2 4/6 = 2 2/3
f)7⅓+(-4⅚)= 7 2/6 - 4 5/6 = 2 3/6 = 2 1/2
g)-5⁴₇+7= 1 3/7
h)1,23-9= -7,77
i)-6-(-4⁵₉)= - 1 4/9
zad. 2-Przedstaw liczbę-2,5 w postaci:
a)sumy dwóch liczb ujemnych,1 + (-1,5)
b)sumy liczby dodatniej i ujemnej, 5 + (-7,5)
c)różnicy dwóch licz ujemnych,7,5 - (-5)
d)różnicy liczby ujemnej i dodatniej. 1 - 1,5
zad. 3-Oblicz:
a)3-15-5= - 17
b)-7+11-6= - 2
c)5-(-12)-7+14= 24
d)-2-(-8)-6-3= - 15
e)1,6-2⅙-1= 48/30 - 65/30 - 30/30 = -47
f)-3¼+2,75-0,6= - 1,1
zad. 4-Oblicz sprytnie:
a)15-(-11)-15-11= 0
b)-10-7-(-7)-18= -28
c)-⁵₉+⅔+⁵₉-⅚-⅔= 0
d)-²₇+³₈-½+²₇-¼+½= 1/8
e)-1,1+2,2+3,3-5,5+6,6= 5,5
f)-3,7+2,85+4,7-4,85= - 1
g)1¼-0,5-³₇-0,25=1½= Źle podany przykład.
h)-⅛-⅓+2,5+3⅓-(-0,125)= 5,5

PODOBNE ZADANIA: