Podróżnicy stwierdzili, że jeśli będą spożywali każdego dnia pełne racje żywnościowe, to zapasy wystarczą

... im na 10 dni. Oblicz, na ile dni starczą im te zapasy, jeśli racje żywnościowe zostaną zmniejszone o ⅙.

Rozwiązanie

Podróżnicy stwierdzili, że jeśli będą spożywali każdego dnia pełne racje żywnościowe, to zapasy wystarczą im na 10 dni. Oblicz, na ile dni starczą im te zapasy, jeśli racje żywnościowe zostaną zmniejszone o ⅙. Zapisz obliczenia.
oznaczmy przez x zapasy żywności, a przez d liczbę dni, na którą starczą im zapasy żywności po obniżeniu dziennej dawki.
w takim razie w ciągu każdego dnia pożywają x : 10 żywności co równa się pełnej racji żywnościowej.
jeśli zmniejszą dawkę o 1/6, będą spożywali dziennie
x:10 - (x : 10)*1/6, czyli 5/6(x :10).
z tego możemy ułożyć proste równanie
x=5/6(x : 10)*d
co oznacza, że zapasy żywności równają się pełnej dziennej dawce żywności obniżonej o 1/6 razy ilość dni, na jaką wystarczą.
x=5/6 * x/10 *d
więc
x=x/12 *d
(skracamy 5 z liczebnika z pierwszego ułamka, z 10 z mianownika drugiego ułamka, przez co zostaje nam 2, a mnożąc 2 przez mianownik pierwszego ułamka, czyli 6 otrzymujemy 12)
więc teraz dzielę obie strony równości przez x/12, a dzielenie przez ułamek, to mnożenie przez jego odwrotność, więc to tak jakbym mnożyła przez 12/x
12/x *x=d
x się skraca, więc d=12
odp. Zapasy starczą im na 12 dni.
X*10 = (⅚)x * y
y = 10/(⅚) = 10*6/5 = 12
Odp: Zapasy wystarczą na 12 dni

PODOBNE ZADANIA: