√³₅*√5=
√5¹₄*√⁷₃=
∛25*∛40=
∛75*∛45=
√¹²⁸√₅₁₂=
√²¹⁶√₁₉₂=
√1⁹₁₆÷√²²⁵₂₂₆

... √1¹₂÷√1⁵₂₇=
√1⁹₁₆-∛¹²⁵₆₄

Rozwiązanie

√³₅*√5 = √(³₅ 5) = √3
√5¹₄*√⁷₃ = √21/4*√⁷₃ =√147/8
∛25*∛40 =∛1000 = 10
∛75*∛45 ³√5³*3³= 15
√¹²⁸√₅₁₂ chyba chodzio podzielic co?= √1/4 = 1/2
√²¹⁶√₁₉₂ =
=√²¹⁶√₁₉₂ =
=√6³:√(4³×3) =
=6√6:8 √3=
=6/8√2
√1⁹₁₆÷√²²⁵₂₂₆ =
= √25/16 : √225/226 =
= 5/4 * (√226)/15 =
=(√226)/12
√1¹₂÷√1⁵₂₇ =
=√3/2÷√32/27 =
=√(3*27/2*32) =
=9/8
√1⁹₁₆-∛¹²⁵₆₄ =
= √25/16-∛¹²⁵₆₄ =
= 5/4 - 5/4 = 0
√³₅*√5 = √(³₅ 5) = √3
√5¹₄*√⁷₃ = √21/4*√⁷₃ = 7/2
∛25*∛40 =∛1000 = 10
∛75*∛45 = ∛(5*5*5*3*3*3) = 15
√¹²⁸√₅₁₂ = √1/4 = 1/2
√²¹⁶√₁₉₂ = √²¹⁶√₁₉₂ = √(6*6*6/6*2⁵) = 6/4 √1/2 = 3/2 √1/2
√1⁹₁₆÷√²²⁵₂₂₆ = √25/16 : √225/226 = 5/4 * (√226)/15 = (√226)/12
√1¹₂÷√1⁵₂₇ = √3/2÷√32/27 = √(3*27/2*32) = 9/8
√1⁹₁₆-∛¹²⁵₆₄ = √25/16-∛¹²⁵₆₄ = 5/4 - 5/4 = 0
√³₅*√5= √(³/₅ * 5) = √3
√5¹₄*√⁷₃= √(²¹/₄ * ⁷/₃) = √⁴⁹/₄ = ⁷/₂
∛25*∛40= ∛(25 * 40) = ∛(125 * 8) = ∛125 * ∛8 = 5 * 2 = 10
∛75*∛45= ∛(75 * 45) = ∛(25 * 3 * 9 * 5) = ∛(125 * 27) = ∛125 * ∛27 = 5 * 3 = 15
√1⁹₁₆÷√²²⁵₂₂₆ = √²⁵/₁₆ : ¹⁵/√₂₂₆ = ⁵/₄ * (√²²⁶)/₁₅ = (√²²⁶)/₁₂

PODOBNE ZADANIA: