Ułóż i rozwiąrz 4 zadania tekstowe w których trzeba wykorzystać równania.
Tylko

... prosze o jakieś sensowne.

Rozwiązanie

chodzisz do szkoły podstawowej [ taki masz profil ], więc poziom zadań dostosowuję odpowiednio

zad. 1]

Obwód trapezu równoramiennego wynosi 27cm. oblicz długości boków figury, jeśli krótsza podstawa jest o 1 cm dłuższa od ramienia, zaś dłuższa podstawa jest o 1 cm dłuższa od sumy długości ramion.

dane;

x=długosc ramienia c

x+1cm= dł. krótszej podstawy b

2x+1cm= długosc dłuższej podstawy a

a+b+2c=27cm

rozw. ;

x+1+x+x+2x+1=27

5x=27-2

5x=25

x=25;5

x=5

wymiary figury;

a=2x+1=2×5+1=11cm

b=x+1=5+1=6cm

c=x=5cm

spr. 11+6+2×5=27cm

odp. Krótsza podstawa ma 6cm, dłuższa, 11cm, a ramiona mają po 5 cm

. zad. 2]

Ewa za 6 lat bedzie miała dwa razy więcej lat, niż miała 3 lata temu. Ile lat ma Ewa teraz?

dane;

x=obecny wiek Ewy

x+6=wiek Ewy za 6 lat

x-3= wiek Ewy 3 lata temu

rozw. ;

x+6=2(x-3)

x+6=2x-6

6+6=2x-x

x=12

odp. Ewa ma teraz 12 lat.

zad. 3]

Cenę obrazu najpierw podniesiono o 10%, a nastepnie obnizono o 5 %. Teraz obvraz kosztuje 125,40zł. Ile kosztował na początku?

dane;

x=cena początkowa

x+10%x=x+0,1x=1,1x=cena po podwyzce

1,1x-5% z 1,1x=1,1x-0,05×1,1x=1,045x= cena po obniżce

rozw. ;

1,045x=125,40

x=125,40:1,045=120

odp. Obraz kosztował 120 zł.

zad. 4]

Przez 3 dni ogradzano pewien teren. pierwszego dnia ustawiono połowę długości całego ogrodzenia, drugiego-⅓ ogrodzenia, a trzeciego dnia- ostatnie 50m. Oblicz długośc całego ogrodzenia.

dane:

x= dł. całego ogrodzenia

½x= dł. ogrodzona 1 dnia

⅓x= dł. ogrodzona 2 dnia

rozw. ;

x=½x+⅓x+50

⁶/₆x-³/₆x-²/₆x=50

⅙x=50m

x=50;⅙=50×6=300

odp. ogrodzono 300 metrów.


PODOBNE ZADANIA: