1. Dane są liczby :
a = _/30 b = * /3 c=

... 15 / ~ d = 25 / ^
a) podaj największe liczby naturalne, którymi należy zastąpić symbole _ ; *, aby liczby a i b były mniejsze :
. od 1
. od 1/2
. od 1/3
. od 2
b) Podaj największe liczby naturalne, którymi można zastąpić symbole ~ ; ^,
aby liczby c i d były większe :
. od 1/2
. od 1/3
. od 2
. od 1 1/4

Rozwiązanie

1. Dane są liczby :
a = _/30 b = * /3 c= 15 / ~ d = 25 / ^
a) podaj największe liczby naturalne, którymi należy zastąpić symbole _ ; *, aby liczby a i b były mniejsze :
. od 1-> 60/30czyli 2, 6/3
. od 1/2 -> 30/30, czyli 1, 3/3
. od 1/3 -> 20/30, czyli 2/3, 2/3
. od 2 -> 90/30, czyli 3, 9/3
b) Podaj największe liczby naturalne, którymi można zastąpić symbole ~ ; ^,
aby liczby c i d były większe :
. od 1/2 -> 15/15, czyli 1, 25/5
. od 1/3 -> 15/30, czyli 1/2,
. od 2 -> 15/5, czyli 3
. od 1 1/4-> czyli od 5/4 wiec 15/11

PODOBNE ZADANIA: