Porównaj podane liczby.
a)2/9 i 0,22
b) ⅓ i 0,34

... c) 6 ⅔ i 6,(3)
d) 0,(75) i 0,(57)
e) 0,(89) i 0,8(988)
f)0,(46) i 0,4(641)
__________________
a) która z liczb podanych obok jest najwieksza, a która najmniejsza?
b) które z tych liczb są wieksze od 1,5?
c) które z tych liczb są mniejsze od 0,(54)?
to są te liczby obok:
2 ⁹₁₁,⁵₃,⁵₉,1 ⅓,³⁵₁₁,⁵₁₁.

Rozwiązanie

A)2/9 > 0,22
2/9≈0,22 (ciągną się dalej te 2 a ten drugi ułamek jest skończony>
b) ⅓ < 0,34
⅓≈0,33
c) 6 ⅔ > 6,(3)
6⅔≈6,67
d) 0,(75) > 0,(57)
e) 0,(89) > 0,8(988)
f)0,(46) > 0,4(641)
__________________
a) najwieksza ³⁵₁₁
najmniejsza ⁵₁₁
b) wieksze od 1,5:
2 ⁹₁₁, ⁵₃, ³⁵₁₁
c) mniejsze od 0,(54):
⁵₁₁
2 ⁹₁₁=20/11≈1,82
⁵₃≈1,67
⁵₉≈0,56
1 ⅓≈1,33
³⁵₁₁≈3,18
⁵₁₁≈0,45
A)2/9≈0,22222. zatem 2/9 > 0,22
b)⅓≈0,3333333333. zatem ⅓ < 0,34
c) 6⅔≈6,66666666.
6,(3)=6,33333333.
6 ⅔ > 6,(3)
d) 0,(75)=0,757575.
0,(57)=0,575756.
0,(75) > 0,(57)
e)0,(89)=0,898989.
0,8(988)=0,89889889889888.
0,(89) > 0,8(988)
f)0,(46)=0,464646.
0,4(641)=0,4641641.
0,(46) > 0,4(641)
__________________
a) która z liczb podanych obok jest najwieksza, a która najmniejsza?
b) które z tych liczb są wieksze od 1,5?
c) które z tych liczb są mniejsze od 0,(54)?
to są te liczby obok:
2 ⁹₁₁=30/11=2,727272.>1,5
⁵₃=1,66666666.>1,5
⁵₉=0,555555555.
1 ⅓=1,333333333.
³⁵₁₁=3,45454545. najwieksza >1,5
⁵₁₁≈0,45454545. najmniejsza tylko ta mniejsza od0,(54)

0,22 to normalny ułamek jesli byłby to ułemek rozwiniety to by było napisane 0,(22)

jest znaczek w przyblizeniu przy rozwinięciu 2/9 ;) ale mogłoby też być zapisane 0,(2)


PODOBNE ZADANIA: