Zadania » Logarytmy

Przyjmij, że ln2≈0,7 i ln3≈1,1. Oblicz:
a)log₂3
b)log₃4
c)log₂18
d)log₄9
e)log₆8
f)log₂₇12
Pilne na jutro potrzebuję, a totalnie nie wiem o co chodzi z tymi logarytmami naturalnymi
Zobacz rozwiązanie ↓
Dla jakiej wartości x liczby log₃(2^x+1), log₃(2^(x-1)+1) i 0 są odpowiednio pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu arytmetycznego? Dla wyznaczonej wartości x oblicz ile początkowych wyrazów tego ciągu trzeba dodać, aby ich suma wynosiła -75.
;)
Zobacz rozwiązanie ↓
Oblicz x
1) log 625 = x w tym przykladzie te 5 ma byc pod 625 i takkazdym
5
2) log x = -1
3
3) log 81 = 4
x
4) log 1000 = x (pamietaj logarytm dziesietny)
5) log x = 3
(ułamek: jedna trzecia)
6) log 125 = 3
x
Log 8 jest równy: (wskaż tylko prawdziwa odp. bez obliczen)
a) log 6 + log 2 b)log 12 - log 4 c) 1-log 2 d) log 2 + log 4
Log 15 jest rowny: (wskaz tylko prawdziwa odp. bez obliczen
5
a) log 10 + log 5
5 5
b) log 30 - log 2 (tu tez 5 pod 30 i 5 pod 2 we wszystkic
5 5 h przykladach
c) log 20 - log 5
5 5
d) log 12 + log 3
5 5
Zobacz rozwiązanie ↓
Oblicz:
a) 2log5 + log4
b) 2log 3 (6) - log 3 (4) || 3- podst. logarytmowana
c) log 4 (40) - log 4 (5) || 4- podst. logarytmowana
d) log 4 (3) - log 4 (48) || 4 - podst. logarytmowana
e) log 5 (0,5) + 2log 5 (20) - 3log 5 (2) || 5 - podst. log.
Zobacz rozwiązanie ↓
Wiedząc, że:
log5 4=a i log5 3=b, oblicz log25 12
log3 4=a i log3 5=b, oblicz log27 0,8
log14 2=a i log14 5 =b, oblicz log7 50
log3 20=a i log3 15=b, oblicz log2 360
Zobacz rozwiązanie ↓