Zadania » Uprość wyrażenie

Uprość wyrażenia
a⁻²: a⁻⁴*a=
a⁻⁷*b⁻³*b*a²=
x⁻²: x⁻⁴=
a⁻⁷: a⁻⁹=
(a⁻⁴)⁴a³)⁻⁸=
4,5⁰+2*(½)⁻¹+3(⅓)⁻²=
4,8-2)³-4*(-1,5)⁻²=
1,5*(-0,5)²-2,5½)⁻²=
Oblicz:
(-3,5)⁻²=
(-12)⁻²=
(4,7)⁻²=
-13⁻²
(4⅓)⁻¹=
(-0,25)⁻¹=
-2,5⁻³=
(5,8)⁰=
(⅔)³=
(4⅓)²=
-1,5*(⅓)²=
-12⅔)²=
4²*(½)³=
√9/25=
√49/64=
2⅓-1,5)=
-4⅓-1,3)=
5,5-4/5:2=
(⅔)⁴*(¾)⁴=
(⅔)⁹⅔)⁷=
[(⅔)³*(⅔)⁷]⅔)⁸=
Zobacz rozwiązanie ↓
Wyrażenie przedstaw w najprostszej postaci ułamka zwykłego:
a) (3 + 4) : 9
b) (12 - 5) : (16+15)
c) (19 - 6*3) : 15
d) (44 - 37 + 7) : 28
e) (9*7 - 5*12) : (5 : 5 * 9)
f) (28 : 7 + 10) : (100-28)
Porównywanie ułamków.
a) O JEDNAKOWYCH MIANOWNIKACH:
4/7 i 5/7,
11/24 i 21/24,
5,13 i 4/13
b) O JEDNAKOWYCH LICZNIKACH:
5/9 i 57,
1/30 i 1/28,
5/9 i 5/8
c) O RÓŻNYCH MIANOWNIKACH I LICZNIKACH:
4/7 i 5/6,
5/9 i 6/8,
3/8 i 1/6
Zobacz rozwiązanie ↓
Zapisz w postaci jak najprostszej sumy algebraicznej
a) (x+3)(x-7)=
b) -3(2x-1)(x+6)=
c) -(y-1)(2y+4)=
d) 2a²-(a+6)(2a-1)=
e) 3(x²-1)-(x-3)(x+2)
Zobacz rozwiązanie ↓
Uprość wyrażenia
a) 5*(xy)
b) 3a przez 4 *(- 2a przez 3)
c) -2x*(-3xy)
d) x- x przez 2 - x przez 3
e) -4*(- x przez 2)*(-2x przez 4)
f) x+1 przez 2 + 2x-1 przez 4
g) -( x +1) + ( 2x +4)
h) 3(x do potengi 2 - 4) - ( -a do potengi 2 +2)
Zobacz rozwiązanie ↓
Doprowadz do najprostszej postaci :
a)√32 + √18 + √50 - √162 =
b)4∛54 + 8∛128 - ∛250 =
c)√6¼ + √1 i 7/9 - √1/9 - 2√2¼
Zobacz rozwiązanie ↓
Zapisz w postaci jak najprostszej sumay algebraicznej :
a) (x+1)(x+4)
b) 2(2x+3)(2x-1)
c) -(x+7)(x-3)
d)1-(z+5)(z-1)
e) 2k² - (k+3)(2k+4)
F) -3(a+2b)(a-b)+3a²
Zobacz rozwiązanie ↓
1. Uprość wyrażenie:
a) (x+1):2 + (2x-1):4 =
Obie części tego przykładu mam zapisane w ułamku czyli x+1 kreska ułamkowa i pod kreską 2 i 2x-1 kreska ułamkowa i pod kreską 4.
2. Zapisz w postaci jak najprostszej sumy algebraicznej:
a) 2a²-(a+6)(2a-1)=
b) 3(x²-1)-(x-3)(x+2)
Zobacz rozwiązanie ↓
Zapisz w jak najprostszej postaci wyrażenia:
a) a-[a-(1-a)]
b) -x-[-(1-x)-(x-1)]
c) x-[y-(x-y)-x-(y-x)]
d) 1-a-[1-(a-1)-2a-(1-3a)]-a-1
Zobacz rozwiązanie ↓
Zapisz w najprostszej postaci wyrażenia.
1) -6√3 - √48 + 2√300=
2) 8√5 + 2√245 - 3√80=
3) √2 + √8 + √12 + √32=
4) √75 + √48 + √27 + √3=
5) √175 - √700 + √576 - √343=
6) -√90 + √250 - √160 - √490=
Zobacz rozwiązanie ↓
Zapisz w jak najprostszej postaci:
30a²b²/5 * 2b-(3a+a*2ab²)=
x²y-(3x*yx+2y²x)+15x²y²/3x =
12m²n²/4mn⁵+21mn/6m⁴n² *2m⁵n-½m=
3u³v-3vu*5u²+(3u²v*2u-vu³)/4uv=
Zobacz rozwiązanie ↓