Zadania » Podobieństwo

Rzucamy dwoma kostkami do gry, podaj:
a) przestrzeń zdarzeń elementarnych
b)liczbę zdarzeń
c) suma oczek wyrzuconych wynosi 18 (?)
d)podaj liczbę (zbiór) taki, że iloraz liczby oczek które wypadły na obu oczkach jest liczbą nieparzystą
Zobacz rozwiązanie ↓
Rzucamy dwiema kostkami do gry. Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania na kostkach sumy oczek równej -6
Zobacz rozwiązanie ↓
Na dzisiaj
1. jeden bok ma 8 cm, a odpowiadająca mu wysokość 6 cm. Drugi bok równoległoboku ma 16 cm. Oblicz wysokość odpowiadającą drugiemu bokowi.
2.
a) oblicz pole rombu, w którym bok ma długość 5,4 zm, a wysokość 4 cm.
b) obwód rombu wynosi 24 cm. Jego wysokość jest dwa razy krótsza od boku. Jakie jest jego pole?
proszę o przemyślane odpowiedzi.
Zobacz rozwiązanie ↓
Prosze o rozwiazanie 2 zadan z matematyki daje za to, az 21punktow, oto one:
1. Oblicz pole powierzchni i objetosc walca, jezeli walec podobny do niego w skali k=6 ma objetosc 3240 cm³, a wysokosc jest 5 razy wieksza od promienia.
2. Objetosc dwoch czworoscianow foremnych wynosza 67,5cm³ i 4,32 cm³. Oblicz stosunek dlugosci krawedzi tych czworoscianow.
Zobacz rozwiązanie ↓
Dane są dwa pojemniki. Wpierwszym z nich znajduje się 9 kul:4 białe,3 czarne i 2 zielone. w drugim pojemniku jest 6 kul:2 białe,3 czarne i 1 zielona. Z każdego pojemnika losujemy po jednej kuli. Olicz prawdopodobieństo wylosowania dwóch kul tego smaego koloru.
Zobacz rozwiązanie ↓
Promocja interesują mnie jedynie odpowiedzi do zadań - nie potrzebuję sposobów rozwiązania bo to zadania testowe:
1. Ile liczb dwucyfrowych o różnych cyfrach można utworzyć ze zbioru cyfr {0,1,2,3,4,5}?
2. Rzucamy dwiema smetrycznymi kostkami do gry. Prawdopodobieństwo zdarzenia, że na obu kostkach wypadnie ta sama liczba oczek wynosi?
3. Rzucamy trzy razy monetą. Prawdopodobieństwo wyrzucanie dokładnie jednego orła równe jest?
4. Odchylenie standardowe dla zestawu liczb: 4,8, 16, 20 wynosi?
5. Na ile sposobów przedszkolanka może rozdzielić 6 różnych zabawek między Jacka i Agatkę, jeżeli każde z nich dostanie tyle samo zabawek?
6. Prawdopodobieństwo, że w wyniku rzutu dwoe, a symetrycznymi lpstla, o sześciennymi otrzymamy w sumie co najwyżej 10 oczek, wynosi?
7. Trzech chłopców i dwie dziewczynki ustawiają się w szeregu. Na ile sposobów mogą to zrobić, jeśli dziewczynki mają stać z chłopcami przemiennie?
8. Ile wszystkich liczb czterocyfrowych można ułożyć z cyfr 0,2,4,6,8?
9. Ile przekątnych ma dziesięciokąt foremny?
10. Ile jest liczb dwucyfrowych, w których cyfra dziesiątek jest większa od cyfry jedności?
Zobacz rozwiązanie ↓
1. Ze zbioru liczb naturalnych 1-100 wybieramy jedną. Jakie jest prawdopodobnieństwo, że będzie ona podzielna przez 2 lub przez 5?
2. Spośród wierzchołków sześciokąta foremnego wybieramy dwa. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wybrane pkt wyznaczą przekątną tego wielokąta?
3. Spośród dzielników naturalnych liczby 36 wybieramy jeden. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosowana liczba będzie dzielnikiem liczby 12?
4. Ile jest liczb pięciocyfrowych, o niepowtarzających się cyfrach?
5. W rzędzie ustawiamy 5 osób. Ile jest takich ustawień, aby osoby A i B stały obok siebie?
6. Mediana zestawu danych 2,5,5,3,6,4,8,9,2,1 jest równa?
7. Średnia ważona liczb 1,3,6 z wagami odpowiednio 0,3,0,6,0,1 jest równa?
8. Ile przekątnych ma graniastosłup prawidłowy sześciokątny?
9. Na ile sposobów grupa czterech osób może się ustawić w kolejce do kasy biletowej?
10. Ile wyrazów czteroliterowych ożna ułożyć z liter wyrazu TATO?
Zobacz rozwiązanie ↓
Trapez równoramienny o podstawach długości 4 cm i 9 cm oraz wysokości 10 cm podzielono na dwa trapezy podobne prostą równoległą do podstaw. Oblicz pola otrzymanych trapezów.
Zobacz rozwiązanie ↓
W trójkąt równoramienny ABC o bokach długości 13cm, 13cm, 10 cm wpisano koło. Styczna do koła, równoległa do podstawy, odcina od trójkąta ABC trójkąt DEC. Oblicz pole trójkąta DEC.
Zobacz rozwiązanie ↓
Usuń nawiasy i zredukuj wyrazy podobne:
a) (3x - 4y) + (8x - 10y)
b) (12a - 36 + 10) - (4a + 5b - 2a)
c) -(4x² + 2x) - (3x - 5x² + 8)
d) (2ab - 3ab² + 4a²b) - (-5a²b + 8ab - 7ab²)
e) -3a - [-(-4ab - a - 7b) - (5a + 2ab) - 8b]
Proszę o rozwiązanie wszystkiego po kolei, a nie pisanie samych wyników.
Zobacz rozwiązanie ↓