Zadania » Wysokości

Oblicz bok i pole rtójkąta równobocznego w którym różnica między bokiem a wysokościa wynosi 3cm.
Zobacz rozwiązanie ↓
Oblicz długość wysokości opuszczonej na przeciwprostokątną w trójkącie prostokątnym o przyprostokątnych 4 cm, 6 cm.
Zobacz rozwiązanie ↓
Długości boków trójkąta prostokątnego są trzema kolejnymi liczbami parzystymi. oblicz objętość bryły powstałej przez obrót tego trójkąta wokół przeciwprostokątnej. wiem ze odp to 76,8 TT (pi) ale potrzebuję rozwiązania,
Zobacz rozwiązanie ↓
Zad 1 a) oblicz pole przekroju osiowego stożka otrzymywanego w wyniku obrotu trójkąta prostokątnego o przyprostąkątnych 6 cm i 9 cm wokół dłuższej przyprostokątnej
b) przekrój osiowy stożka to trójkąt rownoboczny o polu 9sqrt3cm^3. oblicz wysokośc promień podstawy i tworzącą stożka.
zad 2. miara kąta rozwarcia stożka wynosi 90 stopni. wysokośc stożka ma 10 cm. oblicz długoścpromienia podstawy i długośc tworzącej tego stożka
Zobacz rozwiązanie ↓
1) Oblicz objętość stożka powstałego w wyniku obrotu:
a) trójkąta równobocznego o boku 4 cm wokół wysokości
b) trójkąta równoramiennego o podstawie 8 cm i ramieniu 12 cm wokół wysokości poprowadzonej do podstawy.
2) a) Tworząca stożka o długości 6√6 jest nachylona do podstawy pod kątem 45°. Oblicz objętość stożka.
b) Tworząca stożka ma długość 20, a kąt rozwarcia stożka ma miarę 120°. Oblicz objętość stożka.
3) Objętość stożka o wysokości 10 cm wynosi 120π cm³.
a) Oblicz objętość promienia podstawy tego stożka.
b) Jaką długość ma tworząca tego stożka.
Zobacz rozwiązanie ↓
Dany jest trzy poziomowy okrągły tort o wysokości 60cm. najwieksza czesc tortu ma średnicę 40 cm. kazda nastepna jest o polowe mniejsza od poprzedniej. oblicz ile biszkoptu zuzyto na taki tort. (dokładne rozwiązanie bardzo prosze)
Zobacz rozwiązanie ↓
A) Uzasadnij,że suma długości przekątnych wychodzących z jednego wierzchołka sześciokąta foremnego jest mniejsza od obwodu tego sześciokąta.
b) Oblicz sumę długości wszystkich przekątnych sześciokąta foremnego o boku długości a. Ile razy większa jest ta suma od obwodu sześciokąta.
Zobacz rozwiązanie ↓
Mamy 13 odcinków po 1 cm narysowanych na kartce. Kartkę tniemy wzdłuż wierzchołka pierwszego i ostatniego odcinka. Przesuwamy górną część rozciętej kartki. Zostało 12 odcinków. Co stało się z jednym odcinkiem?
Zobacz rozwiązanie ↓
Oblicz pole powierzchni i objetosc.
a)szescianu o krawedzi 5cm
b)czworoscianu o krawedzi 8cm
c)prostopadloscianu o wymiarach 5m,4m,7m
d)graniastoslupa prawidlowego czworokatnego o krawedzi podstawy 3cm,5cm i wysokosci10cm
Zobacz rozwiązanie ↓
Stefek wykonał czapeczke karnawałową w kształcie ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego o krawędzi podstawy gługości 6cm a wysokości 10cm zas franek wykonał czapeczkę w kształcie stożka o średnicy podstawy 16cm i wysokości 6cm. Który z chłopców zużył więcej materiału jeśli kazdy z nich przeznaczył 10% powierzchni czapeczki na zakładki(w obliczeniach obu czapeczek nie bierzemy pod uwagę podstaw figur)
Zobacz rozwiązanie ↓
Rownoległobok o bokach 8cm i 4cm oraz kącie ostrym równym 30 stopni obraca się wokół dłuższego boku. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość otrzymanej bryły.
Zobacz rozwiązanie ↓
Średnica obranej ze skórki pomarańczy jest równa 8 cm, a wyciśnięty z niej sok stanowi 80% objętości. Ile takich pomarańczy trzeba wycisnąć, by napełnić 3 szklanki w kształcie walca o średnicy podstawy 5 cm i wysokości 15cm? Każdą szklankę napełniamy do 2/3 wysokości.
Zobacz rozwiązanie ↓
Z dzbanka w kształcie walca o promieniu podstawy 6 cm i wysokości 40 cm wypełnionego całkowicie wodą odlano część wody do naczynia w kształcie ostosłupa prawidłowego szcześciokątnego o takiej samej wysokości i długości krawędzi podstawy równej proomieniowi podstawy walca, napełniając je po brzegi. Ile litrów wody zostało w dzbanku? Wykonaj obliczenia, przyjmując przybliżenie π≈3,14.
Zobacz rozwiązanie ↓
Spadochroniarz przez 30 sekund leciał z zamkniętym spadochronem ze średnią prędkością 200km/h. na wysokości 1 km nad ziemią otworzył spadochron i leciał dalej ze średnią prędkością 20km/h. Jaka była średnia prędkość całego lotu spadochroniarza?
Zobacz rozwiązanie ↓
W kulę o promieniu R=2 pierwiastki z 13 wpisano walec, w którym stosunek promienia podstawy do wysokości jest równy 3:4. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość walca.
Zobacz rozwiązanie ↓
Oblicz pole powierzchni całkowitej walca, w którym przekątna przekroju osiowego ma długość 20 cm i jest nachylona do płaszczyzny po kątem 45°
Zobacz rozwiązanie ↓
Dłuzsza przekątna graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego ma długość 20√2 i jest nachylona do podstawy pod kątem 45 stopni. Oblicz długość krótszej przekątnej tego graniastosłupa.
Zobacz rozwiązanie ↓
1. Oblicz objętość i pole powierzchni walca o promieniu podstawy 3 cm i wysokości 6 cm.
2. Oblicz, czy 1 litr wody zmieści się w naczyniu w kształcie walca o średnicy 12 cm. i wysokości 8 cm.
3. Przekątna przekroju osiowego walca wynosi 15 cm. a promień podstawy 4,5 cm. Oblicz wysokość walca.
4. Ile razy wzrośnie objętość walca, gdy promień wzrośnie 2 razy i wysokośc wzrośnie 2 razy?
5. Oblicz objętość i pole powierzchni stożka o promieniu podstawy 4 cm i wysokości 8 cm.
6. Oblicz, czy 150 mililitrów wody zmieści się w naczyniu w kształcie stożka o średnicy 8 cm i wysokości 9 cm.
7. Przekrój osiowy stożka ma obwód 16 cm, a promień 2 cm. Oblicz pole powierzchni bocznej stożka.
8. Ile razy wzrośnie objętość stożka, gdy promień wzrośnie 3 razy, a wysokość nie zmieni się? Odp. uzasadnij.
9. Pole powierzchni kuli wynosi 100π. Oblicz objętość kuli.
10. Objętość kuli wynosi 36π. Oblicz pole powierzchni kuli.
Zobacz rozwiązanie ↓
W graniastosłupie prawidłowym sześciokątnym krawędź podstawy ma długość 6 cm, a krawędź boczna ma 10 cm. Jakie długości ma pr5zekatna tego graniastosłupa?
Zobacz rozwiązanie ↓
Podstawą graniastosłupa prostego jest romb. Dłuższa przekątna rombu równa 12 cm tworzy z bokiem rombu kąt 30°. Dłuższa przekątna graniastosłupa tworzy z ta przekątną kąt 60°. Oblicz objętość tego graniastosłupa.
Zobacz rozwiązanie ↓
1. oblicz pole pow. cał. i obj. walca opisanego na sześcianie o objętości 216dm3.
2. Promień podstawy walca jest równy 2cm a jego wys. 7cm. oblicz promień kola, którego pole jest równe polu powierzchni całkowitej tego walca.
3. Tworząca stożka jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod katem 30o. oblicz pole pow. cał. i obj. tego stożka.
4. wystawca wystawił swoje wyroby na targach eksponuje pod namiotem w kształcie stożka o średnicy podstawy 8m. i wysokości 6m. oblicz powierzchnie tego namiotu.
Zobacz rozwiązanie ↓
Gospodarz zbił koryto z pięciu desek: trzech prostokątów o wym. 1m na 15cm i dwóch trapezów równoramiennych o bokach długości 15cm, 15cm, 15cm, 33cm. Następnie wypełnił koryto paszą do połowy głębokości. Oblicz, ile litrów paszy gospodarz wsypał do koryta.
Zobacz rozwiązanie ↓
Oblicz objętość :
a) ostrosłupa o wysokości 12 cm, którego podstawą jest romb o przekątnych 6 cm i 8 cm.
b) ostrosłupa o wysokości 10 cm, którego podstawą jest trapez o podstawach 4 cm i 3 cm oraz wysokości 2 cm.
c) ostrosłupa o wysokości o 8 cm, którego podstawą jest trójkąt równoramienny o bokach 5 cm, 5 cm i 6 cm.
Zobacz rozwiązanie ↓
Zad4. przekątna ściany bocznej graniastosłupa prawidłowego trójkątnego tworzy z krawędzią boczną kąt 30stopni. oblicz objetość graniastosłupa wiedząc że przekątna ściany bocznej ma 8cm.
zad7pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równe 27cm kwadratowe. krawedz jego podstawy ma 3cm. oblicz objetość tego ostrosłupa+rysunek
zad9 w ostrosłupie prawidłowym czworokątnym krawędz boczna o długości 12cm tworzy z wysokością ostrosłupa kąt 45stopni. oblicz objętość tego ostrosłupa. +rysunek
Zobacz rozwiązanie ↓
Balon X przytrzymują 4 liny, każda o długości 30 m zamocowane w wierzchołkach kwadratu. Balon Y przytrzymują 3 takiej samej długości liny zamocowane u woerzchołka trójkąta równobocznego. Oblicz na jakiej wysokości znajduje sie balon X a na jakiej balon Y?
Zobacz rozwiązanie ↓
W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym jego przekątna o długości 10 centymetrów jest nachylona pod kątem 60 stopni do płaszczyzny podstawy. Oblicz pole powierzchni całkowitej togo graniastosłupa.
Zobacz rozwiązanie ↓
1 Oblicz pole powierzchni vcałkowitej i objetość walca opisanego na szescianie o objetości 216 dm3.
2 promien podstawy walca jest równy 2 cm a jego wysokosc 7cm. oblicz promien koła którego pole jest równe polu powierzchni całkowitej tego walca
3 tworzaca stozka jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30 stopni. oblicz pole powierzchni całkowitej i objetość tego stożka.
4 wystawca swoje wyroby na targach eksponuje pod namiotem w krztałcie stożka o średnicy podstawy 8 m i o wysokosci 6m. oblicz powierzchnie tego namiotu.
5 stos żwiru ma kształt stozka o srednicy podstawy 6m i tworzacej 5m. oblicz jaka jest waga tego zwiru jezeli 1 m3 żwiru waży 3t.
6 3 kule ołowiane o promieniach 3 cm, 4 cm, 5 cm przetopiono na jedna duża kule. oblicz pole powierzchni otrzymanej kuli.
Zobacz rozwiązanie ↓
Odsetki od dwóch kredytów budowlanych o całkowitej wysokości 100000 zł wynoszą rocznie 9450 zł. Stopa % jednego kredytu jest równa 9% a drugiego 10,5%. Oblicz wysokość każdego z kredytów
Zobacz rozwiązanie ↓